European Union External Action

Colaborarea cu alte instituții ale UE

25/11/2019 - 15:44
Overview

Serviciul European de Acțiune Externă colaborează îndeaproape cu alte instituții și organisme ale UE care joacă un rol în elaborarea politicii externe a UE.

Principalii săi parteneri sunt Consiliul European, în cadrul căruia se reunesc șefii de stat sau de guvern ai tuturor statelor membre ale UE, Comisia Europeană, care este organul executiv al UE, și Parlamentul European, care este ales în mod direct de cetățenii UE.

Orientarea politicilor externe ale UE este stabilită de Consiliul European, acestea fiind definite de Consiliul Afaceri Externe, care reunește miniștrii de externe ai statelor membre ale UE o dată pe lună la Bruxelles. Consiliul Afaceri Externe este responsabil de acțiunea externă a UE, care include politica externă, apărarea și securitatea, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.

ÎR/VP prezidează aceste reuniuni. Odată ce politicile au fost definite de Consiliu, SEAE, atunci când este cazul, este însărcinat să le pună în aplicare și să ia măsurile care decurg din acestea.

SEAE cooperează cu Comisia Europeană pe multe teme, adoptând o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește politica externă a UE. Întregul colegiu al comisarilor europeni se reunește o dată pe lună și, în plus, în fiecare lună ÎR/VP prezidează o reuniune a tuturor comisarilor ale căror portofolii privesc aspecte internaționale, cum ar fi comerțul și dezvoltarea, de exemplu.

UE menține relații diplomatice cu aproape toate țările din lume și întreprinde o serie de acțiuni cu partenerii strategici, cu actorii internaționali importanți și cu puterile emergente și în curs de dezvoltare. Acționând în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) al Comisiei Europene este responsabil de cheltuielile operaționale în domeniul crucial al acțiunii externe a UE.

În sfârșit, SEAE colaborează și cu Parlamentul European. ÎR/VP prezintă periodic rapoarte privind politica externă și activitățile sale deputaților din Parlamentul European și răspunde la întrebările acestora. SEAE îl sprijină pe ÎR/VP în îndeplinirea acestei sarcini. Parlamentul European reprezintă o platformă pentru schimbul de opinii privind politica externă între factorii de decizie instituționali și guvernamentali, precum și societatea civilă, inclusiv grupurile de reflecție și cadrele universitare. Împreună cu Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European trebuie să aprobe bugetul anual al politicii externe și de securitate comune.

Secțiuni editoriale: