European Union External Action

Współpraca z innymi instytucjami UE

25/11/2019 - 15:44
Overview

Europejska Służba Działań Zewnętrznych ściśle współpracuje z innymi unijnymi instytucjami i organami, które uczestniczą w kształtowaniu polityki zagranicznej UE.

Główni partnerzy ESDZ to Rada Europejska gromadząca szefów państw i rządów wszystkich państw członkowskich UE, Komisja Europejska będąca organem wykonawczym UE i Parlament Europejski bezpośrednio wybierany przez obywateli UE.

Kierunek polityki zagranicznej UE wyznacza Rada Europejska, a kształtuje ją Rada do Spraw Zagranicznych, w ramach której raz w miesiącu w Brukseli gromadzą się ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Rada do Spraw Zagranicznych odpowiada za działania zewnętrzne UE: od polityki zagranicznej, obrony i bezpieczeństwa po handel, współpracę na rzecz rozwoju i pomoc humanitarną.

Jej posiedzeniom przewodniczy wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji. W stosownych przypadkach ESDZ zostaje upoważniona do realizacji i monitorowania polityki określonej przez Radę.

ESDZ współpracuje z Komisją Europejską w wielu dziedzinach, przyjmując kompleksowe podejście do unijnej polityki zagranicznej. Kolegium komisarzy zbiera się w pełnym składzie raz w miesiącu. Dodatkowo, również raz w miesiącu wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji przewodniczy posiedzeniu wszystkich komisarzy, których teki dotyczą kwestii międzynarodowych – np. handlu czy rozwoju.

UE utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami świata i podejmuje szereg działań ze strategicznymi partnerami, najważniejszymi podmiotami międzynarodowymi oraz wschodzącymi i rozwijającymi się mocarstwami. Z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych współpracuje Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej. Działa ona w ramach Komisji Europejskiej i jest odpowiedzialna za wydatki operacyjne w tej ważnej dziedzinie, jaką są działania zewnętrzne UE.

Ponadto ESDZ współpracuje z Parlamentem Europejskim. Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji regularnie przekazuje posłom informacje na temat polityki zagranicznej i swojej działalności. Odpowiada także na ich pytania. ESDZ pomaga wysokiemu przedstawicielowi w tych zadaniach. Parlament Europejski jest również miejscem, w którym odbywają się debaty na temat polityki zagranicznej z udziałem decydentów reprezentujących instytucje oraz rządy, a także z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, w tym think-tanków i środowiska akademickiego. Parlament Europejski, podobnie jak Rada Unii Europejskiej, musi zatwierdzić roczny budżet przeznaczony na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Editorial Sections: