European Union External Action

Együttműködés más uniós intézményekkel

25/11/2019 - 15:44
Overview

Az Európai Külügyi Szolgálat szorosan együttműködik azon uniós intézményekkel és szervekkel, amelyek részt vesznek az uniós külpolitika alakításában.

Az EKSZ fő partnerei az Európai Tanács, ahol valamennyi uniós tagállam állam-, illetve kormányfői találkoznak, az Európai Bizottság, amely az EU végrehajtó szerve, valamint az Európai Parlament, amelyet az uniós polgárok közvetlenül választanak meg.

Az EU külpolitikáját az Európai Tanács irányítja és a Külügyek Tanácsa határozza meg, mely utóbbi keretében az uniós tagállamok külügyminiszterei havonta egyszer találkoznak Brüsszelben. A Külügyek Tanácsa felel az Európai Unió külső tevékenységéért, amely számos területet felölel: idetartozik a külpolitika, a biztonság- és védelempolitika, a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás is.

Ezeken az üléseken a főképviselő/alelnök látja el a levezető elnök tisztét. Amint a Tanács meghatározza a szakpolitikai intézkedéseket, az EKSZ adott esetben megbízást kap ezek végrehajtására és nyomon követésére.

Az EKSZ számos kérdésben együttműködik az Európai Bizottsággal úgy, hogy átfogó megközelítést fogad el az EU külpolitikájára vonatkozóan. Az európai biztosok teljes testülete havonta egyszer ül össze; a főképviselő/alelnök emellett havonta egyszer minden olyan biztos ülésén is elnököl, akinek a tárcája nemzetközi kérdésekhez – például a kereskedelemhez vagy a fejlesztéshez – kapcsolódik.

Az Unió a világ szinte összes országával diplomáciai kapcsolatokat tart fenn, és intézkedések széles körét hajtja végre stratégiai partnerekkel, kulcsfontosságú nemzetközi szereplőkkel, valamint feltörekvő és fejlődő hatalmakkal. Az Európai Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálata (FPI) az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve felel az EU kulcsfontosságú területet jelentő külső tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülő operatív kiadásokért.

Végül az EKSZ az Európai Parlamenttel is együttműködik. A főképviselő/alelnök rendszeresen jelentést tesz az európai parlamenti képviselőknek a külpolitikáról és saját tevékenységeiről, továbbá megválaszolja a képviselők kérdéseit. A főképviselőt/alelnököt az EKSZ segíti e feladat ellátásában. Az Európai Parlament fórumot biztosít az intézményi és kormányzati szintű szakpolitikai döntéshozók, valamint a civil társadalom – többek között az agytrösztök és tudományos szakemberek – közötti külpolitikai eszmecseréhez. Az Európai Parlamentnek az Európai Unió Tanácsával együtt jóvá kell hagynia a közös kül- és biztonságpolitika éves költségvetését.

Editorial Sections: