European Union External Action

Suradnja s drugim institucijama EU-a

25/11/2019 - 15:44
Overview

Europska služba za vanjsko djelovanje blisko surađuje s drugim institucijama i tijelima EU-a koji sudjeluju u razvoju vanjske politike EU-a.

Njezini su glavni partneri Europsko vijeće, u kojem se sastaju šefovi država ili vlada svih država članica EU-a, Europska komisija koja je izvršna vlast EU-a i Europski parlament kojeg izravno biraju građani EU-a.

Vanjsku politiku EU-a usmjerava Europsko vijeće, a utvrđuje je Vijeće za vanjske poslove koje jednom mjesečno u Bruxellesu okuplja ministre vanjskih poslova država članica EU-a. Vijeće za vanjske poslove nadležno je za vanjsko djelovanje EU-a, koje uključuje vanjsku politiku, obranu i sigurnost, trgovinu, razvojnu suradnju te humanitarnu pomoć.

Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije predsjeda tim sastancima. Nakon što Vijeće utvrdi te politike, ESVD se, prema potrebi, zadužuje za njihovu provedbu i praćenje.

ESVD surađuje s Europskom komisijom na mnogim pitanjima te se tako donosi sveobuhvatni pristup vanjskoj politici EU-a. Cijeli Kolegij europskih povjerenika sastaje se jednom mjesečno, a osim toga svaki mjesec visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije predsjeda sastankom svih povjerenika u čijim su resorima međunarodna pitanja poput trgovine i razvoja.

EU održava diplomatske odnose s gotovo svim zemljama svijeta i provodi niz mjera sa strateškim partnerima, ključnim međunarodnim akterima te silama u usponu i razvoju. Služba Europske komisije za instrumente vanjske politike surađuje s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD), a odgovorna je za operativne rashode u ključnom području vanjskog djelovanja EU-a.

Naposljetku, ESVD surađuje i s Europskim parlamentom. Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije redovito izvješćuje zastupnike u Europskom parlamentu o vanjskoj politici i svojim aktivnostima te odgovara na njihova pitanja. ESVD visokom predstavniku / potpredsjedniku Komisije pomaže s tom zadaćom. Europski parlament osigurava platformu za razmjenu mišljenja o vanjskoj politici među institucionalnim i vladinim oblikovateljima politika te civilnim društvom, uključujući skupine za strateško promišljanje i akademsku zajednicu. Zajedno s Vijećem Europske unije, Europski parlament mora odobriti godišnji proračun za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.

Editorial Sections: