European Union External Action

Yhteistyö muiden EU:n toimielinten kanssa

25/11/2019 - 15:44
Overview

Euroopan ulkosuhdehallinto tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten ja EU:n ulkopolitiikkaan keskeisesti vaikuttavien elinten kanssa.

Sen tärkeimpiä kumppaneita ovat EU:n jäsenmaiden valtion- ja hallitusten johtajista koostuva Eurooppa-neuvosto, EU:n toimeenpaneva elin Euroopan komissio sekä Euroopan parlamentti, jonka jäsenet EU:n kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla.

EU:n ulkoisia politiikkoja ohjaa Eurooppa-neuvosto ja ne muotoillaan ulkoasiainneuvostossa, jossa EU:n jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat kerran kuussa Brysselissä. Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu.

Ulkoasiainedustaja toimii kokousten puheenjohtajana. Kun neuvosto on päättänyt politiikoista, EUH valtuutetaan tapauksen mukaan toteuttamaan niitä ja jatkotoimia.

EUH tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa useilla aloilla ja noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa EU:n ulkopolitiikassa. Kaikki komissaarit kokoontuvat kerran kuussa, ja lisäksi ulkoasiainedustaja toimii kerran kuussa puheenjohtajana kokouksessa, johon osallistuvat kaikki kansainvälisistä asiakokonaisuuksista vastaavat komissaarit, kuten kauppa- ja kehityskomissaarit.

EU:lla on diplomaattisuhteet lähes kaikkiin maailman maihin, ja se toteuttaa monenlaisia toimia strategisten kumppaneiden, keskeisten kansainvälisten toimijoiden sekä nousevien ja kehittyvien talouksien kanssa. Komission ulkopolitiikan välineiden hallinto on vastuussa toimintamenoista EU:n ulkopolitiikan tärkeällä alalla ja työskentelee yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa.

EUH tekee yhteistyötä myös Euroopan parlamentin kanssa. Ulkoasiainedustaja raportoi säännöllisesti ulkopolitiikasta ja toimistaan Euroopan parlamentin jäsenille ja vastaa heidän kysymyksiinsä. EUH avustaa ulkoasiainedustajaa tässä tehtävässä. Euroopan parlamentti tarjoaa foorumin, jolla ulkopolitiikasta voivat keskustella toimielinten ja hallitusten poliittiset päättäjät sekä kansalaisyhteiskunta – myös ajatushautomot ja tutkijat. Vuotuinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetti vaatii sekä EU:n neuvoston että Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Editorial Sections: