European Union External Action

Samarbejdet med andre EU-institutioner

25/11/2019 - 15:44
Overview

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner og -organer, der er med til at udvikle EU's udenrigspolitik.

Dets vigtigste partnere er Det Europæiske Råd, hvor stats- og regeringscheferne for alle EU's medlemsstater mødes, og Europa-Kommissionen, som er EU's udøvende myndighed, og Europa-Parlamentet, som vælges direkte af EU's borgere.

De overordnede linjer i EU's udenrigspolitik fastlægges af Det Europæiske Råd og udformes af EU-medlemsstaternes udenrigsministre i Rådet (udenrigsanliggender), som mødes én gang om måneden i Bruxelles. Rådet (udenrigsanliggender) har ansvaret for EU's optræden udadtil, der omfatter udenrigspolitik, forsvar og sikkerhed, handel, udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Den højtstående repræsentant/næstformanden leder disse møder. Når Rådet har fastlagt de politiske linjer, får EU-Udenrigstjenesten, hvor det er relevant, mandat til at gennemføre og følge op på disse.

EU-Udenrigstjenesten samarbejder med Europa-Kommissionen om mange spørgsmål og anlægger en samlet tilgang til EU's udenrigspolitik. Hele kommissærkollegiet mødes en gang om måneden, og derudover leder den højtstående repræsentant/næstformanden hver måned et møde for alle kommissærer, hvis ansvarsområder omfatter internationale spørgsmål, f.eks. handel og udvikling.

EU opretholder diplomatiske forbindelser med næsten alle lande i verden og iværksætter en række tiltag med strategiske partnere, centrale internationale aktører og nye stormagter. Europa-Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter har ansvaret for driftsudgifterne for EU's optræden udadtil, som er et afgørende område, og samarbejder med EU-Udenrigstjenesten.

Endelig arbejder EU-Udenrigstjenesten også sammen med Europa-Parlamentet. Den højtstående repræsentant/næstformanden rapporterer regelmæssigt om udenrigspolitik og sine aktiviteter til Europa-Parlamentets medlemmer og besvarer deres spørgsmål. EU-Udenrigstjenesten bistår den højtstående repræsentant/næstformanden med denne opgave. Europa-Parlamentet er en platform for udenrigspolitiske drøftelser mellem institutionelle og statslige politiske beslutningstagere samt civilsamfundet, herunder tænketanke og akademikere. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union skal Europa-Parlamentet godkende det årlige fælles udenrigs- og sikkerhedsbudget.

Editorial Sections: