European Union External Action

Spolupráce s dalšími orgány EU

25/11/2019 - 15:44
Overview

Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracuje s dalšími orgány a institucemi EU, které se podílejí na utváření zahraniční politiky EU.

Hlavními partnery ESVČ jsou Evropská rada, v níž zasedají hlavy států a předsedové vlád všech členských států EU, Evropská komise, která je výkonným orgánem EU, a Evropský parlament, jenž je přímo volen občany EU.

Zahraniční politiku EU řídí Evropská rada a vymezuje Rada pro zahraniční věci, kterou tvoří ministři zahraničních věcí členských států EU a která zasedá jednou měsíčně v Bruselu. Rada pro zahraniční věci je odpovědná za vnější činnost EU, která zahrnuje zahraniční politiku, obranu a bezpečnost, obchod, rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Jejím zasedáním předsedá vysoký představitel, místopředseda Komise. Jakmile Rada stanoví politiku v určité oblasti, je ESVČ v příslušných případech pověřena jejím prováděním a přijímáním navazujících opatření.

ESVČ spolupracuje v mnoha otázkách s Evropskou komisí, přičemž k zahraniční politice EU zaujímá komplexní přístup. Celý sbor evropských komisařů se setkává jednou měsíčně; kromě toho se každý měsíc koná zasedání, kterému předsedá vysoký představitel, místopředseda Komise a jehož se účastní všichni komisaři, jejichž portfolia se týkají mezinárodních otázek, například obchodu a rozvoje.

EU udržuje diplomatické styky s téměř všemi zeměmi světa a spolupracuje v celé řadě oblastí se strategickými partnery, klíčovými mezinárodními aktéry a nastupujícími a rozvíjejícími se velmocemi. S Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) úzce spolupracuje Služba nástrojů zahraniční politiky – útvar Evropské komise, který odpovídá za operační výdaje v klíčové oblasti vnější činnosti EU.

ESVČ spolupracuje rovněž s Evropským parlamentem. Vysoký představitel, místopředseda Komise pravidelně podává poslancům Evropského parlamentu zprávy o zahraniční politice a své činnosti a odpovídá na jejich dotazy. ESVČ mu je při plnění tohoto úkolu nápomocna. Evropský parlament poskytuje platformu pro výměnu názorů na zahraniční politiku mezi tvůrci politik z řad orgánů EU a vlád členských států a občanskou společností, včetně think tanků a akademických pracovníků. Evropský parlament musí společně s Radou Evropské unie schvalovat roční rozpočet společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Editorial Sections: