European Union External Action

Rolul UE pe scena internațională

25/11/2019 - 15:29
Overview

Uniunea Europeană are un rol important în ceea ce privește diplomația, promovarea drepturilor omului, comerțul, ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, precum și în ceea ce privește colaborarea cu organizațiile multilaterale.

Uniunea Europeană are un rol important în ceea ce privește diplomația, promovarea drepturilor omului, comerțul, ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, precum și în ceea ce privește colaborarea cu organizațiile multilaterale. Scopul SEAE este de a încerca să asigure coerența și coordonarea rolului Uniunii Europene pe scena internațională.

Tratatul de la Lisabona stabilește în mod clar care sunt elementele care trebuie să stea la baza acțiunii Uniunii Europene la nivel internațional.

„Acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.”

În continuare sunt prezentate câteva exemple ale rolului jucat de UE în afara frontierelor sale.

La nivel internațional, UE a condus și a sprijinit o serie de negocieri de pace peste tot în lume în scopul de a facilita găsirea unor soluții la conflictele internaționale, cum ar fi, de exemplu:

În iulie 2015, după mai mulți ani de eforturi diplomatice desfășurate sub egida UE, s-a ajuns la un acord internațional istoric cu privire la programul nuclear iranian. UE, împreună cu China, Franța, Germania, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite, a acționat în vederea încheierii acestui acord. Iranul și-a luat angajamentul de a nu încerca în niciun caz să obțină, să creeze sau să dobândească arme nucleare. În prezent, UE prezidează comitetul care monitorizează punerea în aplicare a acestui acord.
În Columbia, UE sprijină negocierile de pace dintre guvern și mișcarea FARC pentru a pune capăt războiului civil care a durat zeci de ani; în acest scop, UE a numit un trimis special pentru pace – fostul ministru irlandez al afacerilor externe, dl Eamon Gilmore.

În Mali, UE acționează pentru a ajuta țara să iasă dintr-o criză politică profundă, prin co-medierea acordului de pace din Mali, care a fost semnat în iunie 2015. De asemenea, UE oferă sprijin pentru formarea forțelor armate maliene în vederea combaterii terorismului, precum și prin intermediul unui ajutor pentru dezvoltare substanțial. Acesta este un exemplu al abordării globale adoptate de UE, care utilizează toate instrumentele de care dispune – diplomatice, din domeniul securității, financiare și legate de cooperarea pentru dezvoltare.

Prin intermediul sprijinului său politic, practic și economic, UE a jucat un rol esențial în consolidarea păcii în Balcanii de Vest, ulterior războaielor iugoslave. Un exemplu în acest sens este dialogul facilitat de Uniunea Europeană între Serbia și Kosovo, care a dus la un acord istoric în aprilie 2013, acesta fiind în prezent pus în aplicare cu sprijinul UE.

În estul și sudul Uniunii Europene există o serie de țări care au trecut sau mai trec încă prin transformări politice radicale. Pentru a sprijini tranziția lor către o democrație autentică, politica europeană de vecinătate urmărește să întrețină relații solide și amicale cu țările cu care se învecinează Uniunea Europeană. Această politică urmărește, printre altele, promovarea democrației, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului, facilitând în același timp deschiderea comerțului și cooperarea în numeroase domenii de politică, inclusiv în ceea ce privește chestiunile legate de migrație și de vize.

UE este cel mai mare donator individual de ajutor pentru dezvoltare. Împreună, UE și statele sale membre furnizează mai mult de jumătate din asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) la nivel mondial. Această contribuție are un impact extrem de important pentru mijloacele de subzistență ale milioane de oameni din întreaga lume. În acest context, UE a fost unul dintre principalii susținători ai noilor obiective de dezvoltare durabilă ale ONU, convenite în 2015, și se angajează să le pună în aplicare.

UE a făcut din drepturile omului un aspect central al relațiilor sale externe și susține importanța acestui subiect în dialogurile politice cu țările terțe, în politica sa de dezvoltare și în ajutorul pentru dezvoltare pe care îl acordă, precum și în acțiunile sale în cadrul forurilor internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite. De asemenea, UE a stabilit orientări privind politica în domeniul drepturilor omului, acestea acoperind subiecte precum pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de exprimare offline și online. Instrumentul UE pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) sporește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în țările și regiunile în care acestea sunt amenințate cel mai mult. Dreptul de vot este unul dintre drepturile omului. Observarea alegerilor este o activitate esențială a UE, care urmărește promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în întreaga lume.

UE colaborează îndeaproape cu Organizația Națiunilor Unite cu privire la o gamă largă de aspecte. Atașamentul UE față de multilateralism se reflectă în susținerea sa față de relațiile internaționale bazate pe norme negociate și obligatorii. Relația UE cu Organizația Națiunilor Unite este enunțată în mod explicit în Tratatul de la Lisabona.

În cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), UE efectuează misiuni civile și militare peste tot în lume. Aceste misiuni întreprind o serie largă de acțiuni, de la gestionarea frontierelor până la instruirea forțelor de poliție locale. Operația „Atalanta” a forțelor navale ale UE din largul coastelor Somaliei, de exemplu, combate pirateria și protejează transporturile umanitare ale Programului Alimentar Mondial. În Marea Mediterană, UE a lansat operația „Sophia” în cadrul eforturilor sale mai generale de a destructura modelul de afaceri al rețelelor de introducere ilegală de persoane și de trafic de persoane în zona central-sudică a Mării Mediterane și de a preveni noi pierderi de vieți omenești pe mare.

UE și statele sale membre sunt cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. Acestea oferă ajutor vital victimelor dezastrelor, refugiaților și altor persoane aflate în situații de dificultate extremă. Ajutorul umanitar este acordat în funcție de criterii de vulnerabilitate și pe baza unor evaluări ale nevoilor. Această activitate este coordonată de Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) a Comisiei Europene.

Uniunea Europeană oferă un răspuns coordonat urgențelor internaționale de toate tipurile, precum, de exemplu, recentul cutremur din Ecuador sau situația refugiaților care fug din calea războiului din Siria, UE fiind cel mai important donator de ajutor umanitar pentru victimele conflictului din această țară. Pentru astfel de situații de urgență, UE poate combina instrumentele sale de urgență, și anume ajutorul umanitar și protecția civilă. În 2015, UE a furnizat alimenteadăpostprotecțieasistență medicală și apă potabilă unui număr de peste 120 de milioane de persoane afectate de dezastre naturale sau de conflicte în peste 80 de țări.

UE s-a aflat în prima linie în ceea ce privește eforturile depuse la nivel internațional pentru combaterea schimbărilor climatice și a contribuit în mod decisiv la obținerea primului acord global, universal și cu caracter juridic obligatoriu privind schimbările climatice, adoptat în cadrul Conferinței de la Paris privind schimbările climatice (COP21) în decembrie 2015. UE este implicată în dialog și cooperare cu țările care îi sunt parteneri strategici pentru a asigura adoptarea unor măsuri ambițioase pe baza angajamentelor de la Paris. În plus, UE și statele membre reprezintă, împreună, cel mai mare furnizor de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice adresată țărilor în curs de dezvoltare.

Uniunea Europeană este cel mai mare bloc comercial din lume. Comerțul este o politică comună, ceea ce înseamnă că acordurile comerciale internaționale sunt negociate și semnate de UE, iar nu de statele membre în mod individual. Acest lucru permite UE să aibă o poziție unitară în relația cu partenerii internaționali atunci când acționează pentru a promova un sistem comercial internațional liber și mai echitabil.

Din 1957, când a fost creată predecesoarea UE care avea drept membri șase țări, UE s-a extins în mod semnificativ, cele mai importante extinderi înregistrându-se după căderea comunismului în Europa Centrală și de Est. Ca urmare a atractivității statutului de membru al UE și a stabilității politice și economice pe care acesta o generează, numeroase țări aspiră să devină membre ale Uniunii, însă trebuie să îndeplinească în prealabil cerințe stricte de aderare, inclusiv în ceea ce privește democrația și statul de drept.

Secțiuni editoriale: