European Union External Action

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele

01/12/2019 - 00:00
Overview

Începând cu data de 1 decembrie 2019, Josep Borrell Fontelles, din Spania, a preluat rolul de Înalt Reprezentant al UE/vicepreședinte. În calitate de șef al diplomației UE, acestuia îi revine sarcina de a defini și de a pune în aplicare politica externă, de securitate și de apărare a UE.

Începând cu data de 1 decembrie 2019, Josep Borrell Fontelles, din Spania, a preluat rolul de Înalt Reprezentant al UE/vicepreședinte. În calitate de șef al diplomației UE, dlui Borell îi revine sarcina de a defini și de a pune în aplicare politica externă și de securitate a UE – cunoscută sub numele de „politica externă și de securitate comună” (PESC) și de „politica de securitate și apărare comună” (PSAC).

Informații suplimentare despre activitatea zilnică a Înaltului Reprezentant.

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Înaltul Reprezentant este și vicepreședinte al Comisiei Europene. Acest lucru permite o mai bună coordonare și asigură coerența politicii externe a UE, întrucât Comisia Europeană are atribuții importante la nivel internațional, în domenii precum comerțul, dezvoltarea, politica de vecinătate și ajutorul umanitar.

Combinarea acestor roluri urmărește să asigure consecvența și coerența activităților UE la nivel mondial și să asigure faptul că acestea nu se contrazic sau se suprapun.

Înaltul Reprezentant conduce corpul diplomatic al UE, Serviciul European de Acțiune Externă.

Ce face Înaltul Reprezentant/vicepreședintele?

Rolul său acoperă o multitudine de subiecte. Acesta implică:

 • definirea orientării generale a politicii externe și a politicii de securitate în numele UE;
 • coordonarea instrumentelor de politică externă ale UE – politica de dezvoltare, politica comercială și politica de vecinătate, ajutorul umanitar și răspunsul în situații de criză, în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei Europene;
 • obținerea unui consens între statele membre ale UE și armonizarea priorităților fiecăruia dintre acestea, inclusiv prin prezidarea reuniunilor lunare ale miniștrilor afacerilor externe, miniștrilor apărării, miniștrilor comerțului și miniștrilor dezvoltării din UE;
 • participarea la reuniunile periodice ale liderilor UE în cadrul Consiliului European;
 • luarea cuvântului în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European cu privire la chestiuni de politică externă și de securitate;
 • reprezentarea UE în cadrul reuniunilor internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Națiunilor Unite;
 • conducerea Agenției Europene de Apărare și a Institutului pentru Studii de Securitate al UE.

Cine îl numește pe Înaltul Reprezentant/vicepreședinte?

 • Consiliul European, care este format din șefii de stat sau de guvern ai tuturor statelor membre ale UE, îl numește pe ÎR/VP prin vot cu „majoritate calificată”.
 • Președintele Comisiei trebuie să fie de acord cu această decizie.
 • Înaltul Reprezentant deține, de asemenea, funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene, aceasta fiind un organism care a fost votat de Parlamentul European înainte să înceapă să își exercite mandatul.
 • Comisarii sunt numiți pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit și care coincide cu mandatul de cinci ani al Comisiei Europene.

Funcția de „Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună” a fost creată prin Tratatul de la Amsterdam, care a intrat în vigoare în 1999. Zece ani mai târziu, Tratatul de la Lisabona a extins sfera sa de atribuții, adăugându-i noi responsabilități importante. Purtând, începând din acel moment, denumirea de „Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate”, această funcție a fost extinsă și pentru a include rolul de vicepreședinte al Comisiei.

În aceeași zi în care a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona – 1 decembrie 2009 – a fost inaugurată în mod oficial funcția extinsă de Înalt Reprezentant/vicepreședinte și și-a început mandatul prima persoană care a deținut această funcție, dna Catherine Ashton.

Federica Mogherini

2014-2019: Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene
Dna Federica Mogherini, din partea Italiei, a fost a doua persoană numită ÎR/VP.

Catherine Ashton

2009-2014: Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene
Această funcție a fost creată în temeiul Tratatului de la Lisabona, iar dna Catherine Ashton, din partea Regatului Unit, a fost prima persoană numită ÎR/VP în temeiul noului tratat.

Javier Solana

1999-2009: Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, secretar general al Consiliului Uniunii Europene.
Această funcție a fost creată prin Tratatul de la Amsterdam, dl Javier Solana, din partea Spaniei, fiind numit în această funcție de Consiliul European.

Secțiuni editoriale:

Autor