European Union External Action

Ulkoasiainedustaja

01/12/2019 - 00:00
Overview

EU:n ulkoasiainedustajana on 1. joulukuuta 2019 alkaen toiminut espanjalainen Josep Borrell Fontelles. EU:n johtavana diplomaattina hän vastaa EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan muotoilusta ja toteuttamisesta.

EU:n ulkoasiainedustajana on 1. joulukuuta 2019 alkaen toiminut espanjalainen Josep Borrell Fontelles. EU:n johtavan diplomaatin vastuulla on muotoilla ja toteuttaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa – eli yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP).

Lue lisää ulkoasiainedustajan päivittäisestä työstä.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan ulkoasiainedustaja on toiminut myös Euroopan komission varapuheenjohtajana. Näin syvennetään koordinointia ja varmistetaan EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuus, koska Euroopan komission toimialaan kuuluu useita keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä kuten kauppa, kehitys, naapuruuspolitiikka ja humanitaarinen apu.

Roolien yhdistämisellä pyritään varmistamaan EU:n maailmalla toteuttamien toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys sekä välttämään toimien ristiriitaisuutta tai päällekkäisyyttä.

Ulkoasiainedustaja johtaa EU:n diplomaattikuntaa eli Euroopan ulkosuhdehallintoa.

Mitä ulkoasiainedustajan tehtäviin kuuluu?

Rooli on laaja. Siihen sisältyvät

 • ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleinen ohjaus EU:n puolesta
 • EU:n ulkopolitiikan välineiden – kehityksen, kaupan, naapuruuspolitiikan, humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan – koordinointi Euroopan komission varapuheenjohtajana
 • yhteisymmärryksen rakentaminen EU:n jäsenmaiden ja niiden prioriteettien kesken muun muassa toimimalla puheenjohtajana EU:n ulkoministerien, puolustusministerien ja kauppa- ja kehitysministerien kuukausittaisissa kokouksissa
 • osallistuminen EU-johtajien säännöllisiin kokouksiin Eurooppa-neuvostossa
 • osallistuminen Euroopan parlamentin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin keskusteluihin
 • EU:n edustaminen kansainvälisissä kokouksissa muun muassa YK:ssa
 • Euroopan puolustusviraston ja EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksen johtaminen

Kuka nimittää ulkoasiainedustajan?

 • Kaikkien EU:n jäsenmaiden valtion- tai hallitusten johtajien muodostama Eurooppa-neuvosto nimittää ulkoasiainedustajan määräenemmistöpäätöksellä.
 • Päätös tehdään Euroopan komission puheenjohtajan suostumuksella.
 • Ulkoasiainedustaja toimii myös varapuheenjohtajana Euroopan komissiossa, jonka kokoonpanoon hyväksymisestä Euroopan parlamentti äänestää ennen kuin komissio voi aloittaa työnsä.
 • Komissaarit valitaan viisivuotiskaudeksi, joka voidaan uusia ja joka noudattaa Euroopan komission viisivuotista toimikautta.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävä luotiin Amsterdamin sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 1999. Vuosikymmentä myöhemmin tehtävän sisältöä laajennettiin Lissabonin sopimuksella ja siihen lisättiin merkittäviä uusia vastuualueita. Silloin tehtävän nimi muuttui unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi, ja tehtäviin liitettiin komission varapuheenjohtajuus.

Samana päivänä kun Lissabonin sopimus astui voimaan – 1. joulukuuta 2009 – ulkoasiainedustajan laajennettu tehtävä otettiin virallisesti käyttöön ja sen ensimmäinen haltija Catherine Ashton aloitti työnsä

Federica Mogherini

2014–2019: Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / Euroopan komission varapuheenjohtaja
Italialainen Federica Mogherini oli toinen ulkoasiainedustajan tehtävään nimitetty henkilö.

Catherine Ashton

2009–2014: Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / Euroopan komission varapuheenjohtaja
Tehtävä perustettiin Lissabonin sopimuksella, ja brittiläinen Catherine Ashton oli ensimmäinen uuden sopimuksen nojalla nimitetty ulkoasiainedustaja.

Javier Solana

1999–2009: Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Tehtävä perustettiin Amsterdamin sopimuksella, ja Eurooppa-neuvosto nimitti siihen espanjalaisen Javier Solanan.

Editorial Sections: