European Union External Action

Vysoký představitel, místopředseda Komise

01/12/2019 - 00:00
Overview

Od 1. prosince 2019 zastává funkci vysokého představitele EU, místopředsedy Komise Španěl Josep Borrell Fontelles. Jako šéf diplomacie EU je odpovědný za utváření a provádění zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.

Od 1. prosince 2019 zastává funkci vysokého představitele EU, místopředsedy Komise Španěl Josep Borrell Fontelles. Jako šéf diplomacie EU je Josep Borrell odpovědný za utváření a provádění zahraniční a bezpečnostní politiky EU – tzv. společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

Přečtěte si více o každodenní práci vysokého představitele.

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je vysoký představitel současně místopředsedou Evropské komise. To umožňuje další koordinaci a zajišťuje soudržnost zahraniční politiky EU, neboť Evropská komise plní důležité úkoly v mezinárodní oblasti, například pokud jde o obchod, rozvoj, politiku sousedství a humanitární pomoc.

Kombinace těchto úloh má zajistit konzistentnost a soudržnost činností EU ve světě a zaručit, aby nebyly ve vzájemném rozporu nebo nedocházelo k jejich překrývání.

Vysoký představitel stojí v čele diplomatického sboru EU – Evropské služby pro vnější činnost.

Co vysoký představitel, místopředseda Komise dělá?

Jeho činnost je rozmanitá a zahrnuje celou řadu úkolů:

 • jménem EU celkově řídí zahraniční a bezpečnostní politiku;
 • jako místopředseda Evropské komise koordinuje nástroje zahraniční politiky EU – rozvojovou pomoc, obchod, politiku sousedství, humanitární pomoc a reakci na krize;
 • usiluje o dosažení konsensu mezi členskými státy EU s ohledem na jejich příslušné priority, mimo jiné na zasedáních ministrů zahraničí, obrany, obchodu a rozvoje zemí EU, jimž každý měsíc předsedá;
 • účastní se pravidelných zasedání vedoucích představitelů EU v rámci Evropské rady;
 • vystupuje v rozpravách v Evropském parlamentu věnovaných zahraniční politice a bezpečnostním otázkám;
 • zastupuje EU na mezinárodních zasedáních, například v rámci OSN;
 • je vedoucím Evropské obranné agentury a Ústavu EU pro studium bezpečnosti.

Kdo vysokého představitele, místopředsedu Komise jmenuje?

 • vysokého představitele, místopředsedu Komise jmenuje na základě hlasování kvalifikovanou většinou Evropská rada, v níž zasedají hlavy států a předsedové vlád všech členských států EU;
 • s rozhodnutím musí souhlasit předseda Komise;
 • vysoký představitel zastává současně funkci místopředsedy Evropské komise, která jako celek podléhá schválení Evropským parlamentem;
 • komisaři jsou jmenováni na pětileté funkční období, které je obnovitelné a shoduje se s pětiletým mandátem Evropské komise.

Funkce „vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku“ byla vytvořena Amsterodamskou smlouvou, která vstoupila v platnost v roce 1999. O deset let později úlohu vysokého představitele značně rozšířila Lisabonská smlouva. Funkce, která od té doby nese název „vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“, současně zahrnuje i funkci místopředsedy Komise.

Dne 1. prosince 2009, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, začala být rozšířená funkce vysokého představitele, místopředsedy Komise oficiálně vykonávána; první osobou v této funkci se stala Catherine Ashtonová.

Federica Mogheriniová

2014–2019: vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise
Italka Federica Mogheriniová byla druhou osobou, která byla do této funkce jmenována.

Catherine Ashtonová

2009–2014: vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise
Funkce byla vytvořena na základě Lisabonské smlouvy a Catherine Ashtonová ze Spojeného království byla první osobou, která do ní byla jmenována.

Javier Solana

1999–2009: vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, generální tajemník Rady Evropské unie
Funkce byla vytvořena na základě Amsterodamské smlouvy a Španěl Javier Solana do ní byl jmenován Evropskou radou.

Editorial Sections: