European Union External Action

Despre Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

SEAE este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Serviciul îl ajută pe responsabilul-șef al UE în domeniul afacerilor externe – Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate – să execute politica externă și de securitate comună a Uniunii.

 

Un aspect esențial al activității SEAE este capacitatea sa de a colabora strâns cu ministerele de externe și ale apărării ale statelor membre ale UE, precum și cu celelalte instituții ale UE, cum ar fi Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul. SEAE are, de asemenea, o relație de lucru solidă cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale.

Cu sediul la Bruxelles, dar bazându-se pe o rețea extinsă de reprezentare diplomatică a UE la nivel mondial, SEAE reunește funcționari europeni, diplomați din serviciile externe ale statelor membre ale UE și personal local din țările din întreaga lume.

Sediul

SEAE este condus de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene, (ÎR/VP), dl Josep Borrell.

Cea mai mare parte a activităților curente desfășurate la sediul SEAE este supervizată de secretara generală, dna Helga Schmid, care este asistată de trei secretari generali adjuncți: dl Christian Leffler, dl Jean-Christophe Belliard și dl Pedro Serrano.

SEAE este compus atât din direcții geografice, cât și din direcții tematice.

Cinci departamente mari acoperă diferite zone ale lumii: Asia-Pacific, Africa, Europa și Asia Centrală, Orientul Mijlociu extins și Americile.

Departamente distincte se ocupă de chestiunile globale și multilaterale, care includ, de exemplu, drepturile omului, sprijinirea democrației, migrația, dezvoltarea, răspunsul la crize și aspectele administrative și financiare.

În cadrul SEAE există, de asemenea, departamente importante de planificare și de răspuns în situații de criză care țin de cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Statul-Major al UE este sursa de cunoștințe militare de specialitate comune din cadrul SEAE, oferind, de asemenea, consiliere Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui cu privire la chestiuni militare și de securitate.

Pentru mai multe informații, a se vedea cea mai recentă organigramă a SEAE.

Delegațiile UE

Ca urmare a Tratatului de la Lisabona, SEAE este responsabil de funcționarea delegațiilor și a birourilor UE din întreaga lume.

Delegațiile au un rol esențial în ceea ce privește reprezentarea UE și a cetățenilor săi în întreaga lume și în ceea ce privește construirea de rețele și parteneriate. Menirea lor principală este de a reprezenta UE în țara în care își desfășoară activitatea și de a promova valorile și interesele UE.

Delegațiile sunt responsabile pentru toate domeniile de politică pe care le implică relația dintre UE și țara gazdă, fie ele politice, economice, comerciale sau legate de drepturile omului, precum și în ceea ce privește stabilirea de relații cu partenerii din societatea civilă. În plus, delegațiile analizează și prezintă rapoarte privind evoluțiile politice din țara gazdă. Ele programează, de asemenea, cooperarea pentru dezvoltare prin intermediul proiectelor și al granturilor. Una dintre caracteristicile esențiale ale unei delegații este rolul său în ceea ce privește diplomația publică, constând în creșterea vizibilității, cunoașterii și înțelegerii UE.

Delegațiile sunt misiuni diplomatice și sunt de obicei responsabile de o singură țară, însă unele dintre acestea asigură reprezentarea în mai multe țări. UE are delegații și pe lângă organizații internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Comerțului.

Secțiuni editoriale:

Autor