European Union External Action

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

De EDEO is de diplomatieke dienst van de Europese Unie. De dienst helpt het hoofd van de EU – de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid – bij het uitvoeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie.

 

Een belangrijk aspect van de werkzaamheden van de EDEO is dat hij nauw kan samenwerken met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie van de lidstaten van de EU en met de andere EU-instellingen, zoals de Europese Commissie, de Raad en het Parlement. De dienst heeft ook een goede werkrelatie met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.

De EDEO, die in Brussel is gevestigd, maar gebruik maakt van een uitgebreid netwerk van diplomatieke kanalen van de EU in de hele wereld, brengt Europese ambtenaren, diplomaten van de buitenlandse diensten van de lidstaten van de EU en lokaal personeel in landen over de hele wereld bijeen.

Zetel

De EDEO staat onder leiding van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie (HV/VV), Josep Borrell.

De meeste dagelijkse werkzaamheden op de zetel van de EDEO staan onder toezicht van de secretaris-generaal, Helga Schmid, bijgestaan door drie plaats­vervangende secretarissen-generaal: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard en Pedro Serrano.

De EDEO bestaat uit geografische en thematische directoraten:

Vijf grote departementen houden zich bezig met verschillende gebieden in de wereld: Azië-Stille Oceaan, Afrika, Europa en Centraal-Azië, het Midden-Oosten in ruimere zin en Noord- en Zuid-Amerika.

Ook zijn er afzonderlijke departementen die zich bezighouden met mondiale en multilaterale vraagstukken, zoals mensenrechten, ondersteuning van de democratie, migratie, ontwikkeling, crisisrespons en administratieve en financiële aangelegenheden.

De EDEO heeft ook belangrijke diensten die belast zijn met het plannen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en voor crisisrespons. De Militaire Staf van de EU is de bron van collectieve militaire expertise binnen de EDEO en adviseert de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter over militaire en veiligheidsvraagstukken.

Zie voor meer informatie het meest recente organigram van de EDEO.

EU-delegaties

Sinds het Verdrag van Lissabon is de EDEO belast met het runnen van de EU‑delegaties en -kantoren overal ter wereld.

De delegaties spelen een cruciale rol doordat zij de EU en haar burgers over de hele wereld vertegenwoordigen en netwerken en partnerschappen opzetten. Hun belangrijkste taak is de EU te vertegenwoordigen in het land waar zij zijn gevestigd en de waarden en belangen van de EU uit te dragen.

Zij zijn verantwoordelijk voor alle beleidsonderdelen bij de betrekkingen tussen de EU en het gastland (het politieke, economische, handels- en mensenrechten­beleid), en voor het uitbouwen van relaties met partners uit het maatschappelijk middenveld.

Daarnaast analyseren de delegaties de politieke ontwikkelingen in hun gastland en brengen zij hierover verslag uit. Zij zetten ook de ontwikkelings­samenwerking om in concrete actie door middel van projecten en subsidies. Een fundamenteel aspect van een delegatie is haar diplomatieke rol. Die bestaat erin de EU zichtbaarder, bekender en inzichtelijker te maken.

Delegaties zijn diplomatieke missies die zich meestal richten op één land, maar soms ook op meerdere landen. De EU heeft bijvoorbeeld ook delegaties bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldhandels­organisatie.

Editorial Sections:

Author