European Union External Action

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

EUH on Euroopan unionin ulkoasiainhallinto. Se auttaa EU:n ulkoasioiden johtajaa – ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa – toteuttamaan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

 

Keskeinen piirre EUH:n työssä on tiivis yhteistyö EU:n jäsenmaiden ulko- ja puolustusministereiden kanssa sekä muiden EU:n toimielinten kuten Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin kanssa. Sillä on myös vahva yhteistyösuhde Yhdistyneisiin kansakuntiin (YK) ja muihin kansainvälisiin järjestöihin.

EUH:n päätoimipaikka on Brysselissä ja sen työtä tukee EU:n diplomaattisen edustuksen kattava maailmanlaajuinen verkosto. Näin EUH kokoaa yhteen EU:n henkilöstön, EU:n jäsenmaiden ulkoasiainhallinnon diplomaatit ja paikallisen henkilökunnan eri puolilla maailmaa.

Päätoimipaikka

EUH:ta johtaa EU:n ulkoasiainedustaja eli ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan komission varapuheenjohtaja Josep Borrell.

Pääsihteeri Helga Schmidin vastuulla on suurin osa EUH:n päätoimipaikan päivittäisestä työstä, ja hänen apunaan työskentelee kolme apulaispääsihteeriä: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard ja Pedro Serrano.

EUH on jaettu pääosastoihin sekä maantietteelliseltä että aihekohtaiselta pohjalta:

Viisi suurta osastoa kattaa maailman eri alueet: Aasian ja Tyynenmeren alueen, Afrikan, Euroopan ja Keski-Aasian, Lähi-idän alueen sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan.

Erilliset osastot käsittelevät globaaleja ja monenvälisiä kysymyksiä, joihin kuuluvat esimerkiksi ihmisoikeudet, demokratiatuki, muuttoliike, kehitys, kriisinhallinta ja hallinto- ja rahoitusasiat.

EUH:oon kuuluvat myös tärkeät yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) suunnittelu- ja kriisinhallintaosastot. EU:n sotilasesikunta tuo sotilasalan asiantuntemusta EUH:oon ja neuvoo myös ulkoasiainedustajaa sotilaallisissa ja turvallisuuskysymyksissä.

Lisätietoja EUH:n ajantasaisessa organisaatiokaaviossa.

EU:n edustustot

Lissabonin sopimuksen myötä EUH:n vastuulle tuli EU:n edustustojen ja toimistojen hallinnoiminen eri puolilla maailmaa.

Edustustoilla on keskeinen rooli EU:n ja sen kansalaisten edustamisessa ympäri maailmaa sekä verkostojen ja kumppanuuksien rakentamisessa. EU:n edustaminen asemamaassa ja EU:n arvojen ja etujen edistäminen ovat tehtävistä tärkeimmät.

Edustustot ovat vastuussa kaikista politiikka-aloista EU:n ja asemamaan välisessä suhteessa – olivatpa kyseessä sitten poliittiset, taloudelliset, kauppa- tai ihmisoikeuskysymykset. Edustusto on myös vastuussa suhteiden rakentamisesta kansalaisyhteiskunnan kumppaneihin. Lisäksi edustustot tuottavat analyysiä ja raportoivat asemamaan poliittisesta kehityksestä. Ne myös toteuttavat kehitysyhteistyötä yhteisillä hankkeilla ja avustuksilla. Keskeinen osa edustuston työtä on sen rooli julkisdiplomatiassa, johon kuuluu EU:n näkyvyyden, EU-tietoisuuden ja EU:n ymmärtämisen lisääminen.

Edustustot ovat diplomaattisia edustustoja ja vastaavat yleensä yhdestä maasta, mutta muutamat vastaavat edustautumisesta useassa maassa. EU:lla on myös edustustoja kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja Maailman kauppajärjestössä.

Editorial Sections: