European Union External Action

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

EU-Udenrigstjenesten er Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste. Den hjælper EU's udenrigschef – Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik – med at gennemføre EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

 

Et vigtigt aspekt er EU-Udenrigstjenestens tætte samarbejde med udenrigs- og forsvarsministerierne i EU's medlemsstater og andre EU-institutioner såsom Europa-Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Den har også et stærkt samarbejde med FN og andre internationale organisationer.

EU-Udenrigstjenesten er baseret i Bruxelles, men har også et omfattende netværk af diplomatiske EU-repræsentationer i hele verden. EU-embedsmænd, diplomater fra EU-medlemsstaternes udenrigstjenester og lokalt ansatte arbejder for EU-Udenrigstjenesten i lande rundt om i verden.

Hovedsæde

EU-Udenrigstjenesten ledes af Josep Borrell (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen).

Det daglige arbejde i EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter ledes af generalsekretær Helga Schmid bistået af tre vicegeneralsekretærer: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard og Pedro Serrano.
EU-Udenrigstjenestens direktorater er opdelt efter geografi og temaområder:

Fem store afdelinger dækker forskellige områder i verden – Asien-Stillehavsområdet, Afrika, Europa og Centralasien, Mellemøsten og Nord-, Syd- og Mellemamerika.

Særlige afdelinger dækker globale og multilaterale spørgsmål, f.eks. menneskerettigheder, demokratistøtte, migration, udvikling, kriserespons og administrative og finansielle spørgsmål.

EU-Udenrigstjenesten har også vigtige planlægnings- og kriseberedskabstjenester under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). EU's militærstab yder kollektiv militærekspertise i EU-Udenrigstjenesten og rådgiver også den højtstående repræsentant/næstformanden om militære og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

For flere oplysninger, se den seneste organisationsstruktur for EU-Udenrigstjenesten.

EU-delegationer

Siden Lissabontraktaten har EU-Udenrigstjenesten stået for driften af EU-delegationer og -kontorer rundt om i verden.

Delegationerne spiller en afgørende rolle ved at repræsentere EU og dets borgere verden over og opbygge netværk og partnerskaber. Hovedopgaven er at repræsentere EU i det land, hvor de er baseret, og at fremme EU's værdier og interesser.

De er ansvarlige for alle politiske områder af forbindelserne mellem EU og værtslandet – både politisk, økonomisk, handelsmæssigt eller med hensyn til menneskerettigheder og opbygning af forbindelser med partnere i civilsamfundet. Desuden analyserer de og aflægger rapport om den politiske udvikling i værtslandet og udformer også udviklingssamarbejde gennem projekter og tilskud. En delegation har grundlæggende en offentlig diplomatisk rolle, som består i at gøre EU mere synlig og øge bevidstheden om og forståelsen af EU.

Delegationerne er diplomatiske missioner, som normalt er ansvarlige for et enkelt land, men i visse tilfælde fungerer de som repræsentation i flere lande. EU har også delegationer ved internationale organisationer som f.eks. FN og Verdenshandelsorganisationen.

Editorial Sections: