European Union External Action

Pridružite se kampanji "The Real Challenge" i pomozite proširenju svesti o pravima dece

24/10/2019 - 17:03
News stories

Konvencija UN o Pravima Deteta puni 30 godina postojanja ali mi još uvek se ne bavimo tim delom. Čak šta više, mi smo prešli dug put do njenog stupanja na snagu, dok se još uvek na svakodnevnom nivou dolazi do kršenja prava dece

#TheRealChallenge EU-UNICEF global campaign to empower children

Iz tog razloga, UNICEF i EU su odlučile da udruže svoje snage u ovoj godini i pokrenule su kampanju #TheRealChallange (Pravi Izazov). Zato što me želimo da deca i adolescenti izraze svoje poglede o svojim sopstvenim pravima i na to na svom sopstvenom jeziku. Kampanja će biti započeta prikazivanjem četiri kratka videa  putem kojih će deca i omladina moći da odgovore izazovu u parovima kroz svoje sopstvene prikaze. Za 25ti oktobar je zakazan aktivni početak kampanje i trajaće najmanje do 20 novembra, kada je i godišnjica donošenja Konvencije. Video sadržaji će biti prožeti emotivnim i ličnim stilovima i nosiće poruku da su prava dece univerzalna, mada se to ne može uzeti zdravo za gotovo.

Konvencija o Pravima Deteta ostaje najodobravaniji sporazuma UN-a i odigrao je ključnu ulogu u pogledu poboljšanja života dece širom sveta. Na događaju visokog nivoa pri zasedanju Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija u septembru, Izvršnu Direktoricu UNICEF-a Henrietu Fore i visoku predstavnicu EU i potpredsednica Federiku Mogerini intervjuisala su deca i mladi o napretku ostvarenom u pogledu dečjih prava u poslednjih 30 godina, o novim izazovima sa kojima se deca danas suočavaju i sa kojima će se suočavati u godinama koje dolaze, i o konkretnim obavezama da se nastavi sa promovisanjem, zaštitom i ostvarivanjem prava dece širom sveta

"Ja verujem da #TheRealChallenge garantuje da svako pojedinačno dete ostvaruju svako pravo koje mu pripada, bez obzira na to odakle dolazi, ekonomskom stanju njegove porodice, i polnoj pripadnosti”, rekla je Federika Mogerini na Ujedinjenim Nacijama. Izvršna Direktorica UNICEF-a gđa. Fore je izjavila da „za 30 godina postojanja, Konvencija o Pravima Deteta je pomogla u poboljšanju njihovih života, ali i dalje postoje izazovi“. Pravi izazovi u pogledu prava dece nastavljaju da postoje širom sveta i s’ toga mi moramo podići svest o toj realnosti i da je to neprihvatljivo: deca su izbeglice, regrutuju se kao borci, nejednakost opstaje u različitim oblicima, pod rizikom su eksploatacije dečijeg rada, žrtve su zlostavljanja, putem interneta i van njega; deca bivaju odvajana od svojih porodica protivno njihovoj volji i onoga što je u njihovom najboljem interesu tako postaju beskućnici.

Želite da se priključite? Potražite uskoro #TheRealChallenge na TikTok ili pogledajte naše video zapise ovde a zatim podelite poruku!

Dečiji rad:

Milioni dece zarobljeni su u dečjem radu: #therealchallenge je imati detinjstvo

 

Jednakost:
Ne dobijaju sve devojčice iste prilike kao dečaci: #therealchallenge je biti tretiran na jednak način

 

Porodična zajednica:
Milioni dece biva odvojeno od svojih porodica: #therealchallenge je ostati sa svojom porodicom

 

Zlostavljanje
Milioni dece biva zlostavljano svakoga dana: #therealchallenge je zaustaviti zlostavljanje

UNICEF and the EU  #TheRealChallenge campaign