European Union External Action

EU và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với việc ký kết Hiệp định khung về việc tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU

Brussels, 17/10/2019 - 10:27, UNIQUE ID: 191017_9
Press releases

Hôm nay, Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh/Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Bà Federica Mogherini, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đã ký một Hiệp định nhằm thiết lập một khuôn khổ cho sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu. Việc ký kết diễn ra sau hai tháng kể từ chuyến thăm hồi tháng 8 của Bà Đại diện Cấp cao/Phó Chủ tịch tại Hà Nội. Hiệp định Khung về Tham gia này đã tạo ra một nền tảng pháp lý nhằm quản lý và tạo thuận lợi cho sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng dân sự và quân sự do EU lãnh đạo. Các sứ mệnh và chiến dịch của EU được triển khai bên ngoài Liên minh chính là cam kết rõ ràng nhất của EU đối với một cách tiếp cận đa phương dựa trên luật lệ đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Việc ký kết Hiệp định này với Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong quan hệ của hai phía và thể hiện một tham vọng lớn hơn từ cả Liên minh châu Âu và Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác và hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai bên - nội dung đã được thảo luận nhân chuyến thăm tại Hà Nội của Bà Đại diện Cấp cao/Phó Chủ tịch hồi tháng 8. Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác thứ hai tại châu Á ký một Hiệp định Khung về Tham gia với Liên minh châu Âu, sau Hàn Quốc, và là nước đầu tiên thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Với việc ký kết Hiệp định Khung về Tham gia ngày hôm nay, EU và Việt Nam đã cùng nhau cam kết xử lý những thách thức an ninh chung tại châu Á và các khu vực khác. Chính sách An ninh và Quốc phòng Chung EU (CSDP) đem lại cho Liên minh năng lực vận hành nhằm triển khai cả các sứ mệnh dân sự và chiến dịch quân sự, trong khi đó các Hiệp định Khung về Tham gia tạo ra một công cụ quan trọng để EU tăng cường sự tham gia của các đối tác của mình trong lĩnh vực này. Các sứ mệnh và chiến dịch CSDP là một công cụ đặc biệt trong bộ công cụ của EU, nó cho phép hành động trực tiếp nhằm quản lý xung đột hay khủng hoảng và tập trung vào các mục tiêu như cải cách pháp quyền, duy trì sự ổn định, chống lại tội phạm có tổ chức và cải cách lĩnh vực an ninh. Việc này được tiến hành theo đề nghị của quốc gia tiếp nhận hỗ trợ và luôn luôn có sự tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế. Cho tới nay, EU hiện đang triển khai 10 sứ mệnh dân sự và 6 chiến dịch quân sự và các hoạt động này có thể có cả sự đóng góp của các nước thứ ba thông qua việc hoàn tất các Hiệp định Khung về Tham gia. Với sự bổ sung Hiệp định ký ngày hôm nay với Việt Nam, EU hiện có Hiệp định Khung về Tham gia với 19 quốc gia đối tác.

Để biết thêm thông tin:

Website of the European Union Delegation to Viet Nam

Tác giả