European Union External Action

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini vizitează Republica Moldova

Chisinau, 03/10/2019 - 20:23, UNIQUE ID: 191003_19
Press releases

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini vizitează Republica Moldova

Chișinău, 3 octombrie 2019

 Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, a efectuat astăzi o vizită la Chișinău, în Republica Moldova. Ea s-a întâlnit cu președintele Igor Dodon, cu prim-ministrul Maia Sandu, cu ministrul afacerilor externe și al integrării europene, Nicu Popescu, și cu alți miniștri ai guvernului prim-ministrului Sandu.

 Vizita sa a reprezentat o ocazie pentru a face un bilanț al punerii în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova și pentru a discuta planul ambițios de reformă anunțat de guvernul Republicii Moldova exact la trei zile de la cea de-a cincea reuniune anuală a Consiliului de asociere UE-Republica Moldova, care a avut loc la 30 septembrie, la Bruxelles.

 Atât la Chișinău, cât și la Bruxelles, Înaltul Reprezentant a evidențiat sprijinul acordat de UE Republicii Moldova în vederea reformelor, confirmând faptul că UE este gata să facă mai mult dacă există progrese concrete și dacă se obțin în continuare rezultate în ceea ce privește angajamentele de reformare. Până în prezent, UE a reluat deja plățile de sprijin bugetar, a semnat mai multe acorduri de finanțare, a mobilizat expertiză la nivel înalt pentru guvern și intenționează să elibereze prima tranșă de asistență macrofinanciară în următoarele săptămâni.

 Discuțiile s-au axat pe reformele din domeniile cele mai importante, în special pe necesitatea unei reforme cuprinzătoare a sistemului judiciar și a parchetului. În ceea ce privește reforma sectorului energetic, UE așteaptă cu interes finalizarea până la sfârșitul acestui an a demersurilor Republicii Moldova în vederea separării. 

 Având în vedere viitoarele alegeri locale și parlamentare din 20 octombrie, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Mogherini a reiterat necesitatea unor procese electorale transparente, incluzive și credibile. Ea a reamintit, de asemenea, importanța abordării tuturor recomandărilor pendinte ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa/Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR).

La sfârșitul vizitei, președintele Dodon a decernat Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui Mogherini ordinul de onoare al Republicii Moldova.

 Context

De la formarea noului guvern în Republica Moldova în iunie 2019 și de la reînnoirea angajamentului în favoarea reformelor, astfel cum se prevede în Acordul de asociere UE-Republica Moldova, inclusiv a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, dialogul dintre cele două părți s-a intensificat.

 Uniunea Europeană subliniază că este necesar ca guvernul Republicii Moldova să pună în aplicare reforme ambițioase și să abordeze deficiențele existente în sectorul justiției și în ceea ce privește sistemul general de guvernanță, protejarea libertăților democratice și funcționarea economiei.

 Înaltul Reprezentant/vicepreședintele a anunțat, de asemenea, viitorul sprijin al UE, ce are la bază prioritățile actuale ale guvernului, astfel cum s-a convenit în cadrul Consiliului de asociere din 30 septembrie. În 2018, plățile efectuate în cadrul asistenței macrofinanciare (AMF) și sprijinul bugetar au fost suspendate din cauza deteriorării standardelor democratice și a statului de drept în Republica Moldova, iar la sfârșitul anului 2018 UE a decis să reducă asistența bilaterală acordată Republicii Moldova. Pe baza evoluțiilor pozitive recente, UE a reluat plățile din cadrul sprijinului bugetar acordat Republicii Moldova prin transferul a 14,54 de milioane EUR în iulie 2019. De la jumătatea lunii iunie, UE a mobilizat, de asemenea, consultanță tehnică în sprijinul punerii în aplicare a reformelor-cheie. În iulie au fost semnate trei acorduri de finanțare cu prim­ministrul Sandu pentru punerea în aplicare a unor proiecte în valoare de 40,25 de milioane EUR pentru dezvoltarea economică, sprijinirea participării cetățenilor la procesul decizional, combaterea corupției, promovarea egalității de gen și tineret. UE este pregătită să plătească prima tranșă a asistenței macrofinanciare în octombrie 2019, reamintind că eliberarea tranșelor rămase în cadrul programului AMF va fi decisă în urma unei evaluări a îndeplinirii măsurilor de politică corespunzătoare incluse în memorandumul de înțelegere și a respectării condițiilor politice prealabile.

Factsheet on EU-Moldova relations

Languages: