European Union External Action

Zakon o slobodnom pristupu informacijama mora biti promijenjen

24/06/2019 - 10:19
News stories

Zakon o slobodnom pristupu informacijama mora biti iznad drugih zakona, jer reguliše ustavno pravo građana, što ne može biti ugroženo drugim pravnim aktima. Ovo je bila poruka sa okruglog stola koji je organizovala antikorupcijska NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, kazao je da tajnost podataka može podstaći  korupciju. “Značaj prava na slobodan pristup informacijama ne može se dovoljno naglasiti, posebno za organizacije i novinare koji ne mogu obavljati svoj posao profesionalno bez pristupa relevantnim dokumentima“, rekao je Orav.

On je podsjetio da je Evropska komisija, u svom poslednjem izveštaju, pozvala institucije da osiguraju veću transparentnost i odgovornost, posebno u oblastima koje su ugrožene korupcijom, i dodao da se oko posvećenost transparentnosti ne može pregovarati, jer zemlje kandidati treba da sprovedu potrebne reformi u oblasti vladavine prava.

“Najnoviji izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori pozvao je crnogorske institucije da osiguraju veću transparentnost i odgovornost, posebno u oblastima sklonim korupciji i u sektorima koji se bave dodjelom velikih dijelova državnog budžeta ili imovine. U izvještaju se navodi da primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama nije doprinijela osiguravanju veće transparentnosti i odgovornosti javnih službi, budući da su vlasti nastavile da proglašavaju tražene informacije kao klasifikovane, čime su isključene iz opsega primjene ovog zakona, ”kazao je Orav.

Ministarka za Javnu upravu Suzana Pribilović ocijenila je da zaposleni u javnoj upravi moraju shvatiti da je obaveza uprave ne samo da pruži informacije od javnog značaja kada se to od njih zatraži, nego i da ih same objave. Ona je naglasila da je ministarstvo formiralo radnu grupu, sastavljenu od predstavnika nadležnih institucija, nevladinih organizacija i univerziteta, čiji je zadatak da pripreme izmjene zakona.

Izvršna direktorka MANS-a, Vanja Ćalović Markovic, kazala je da vlada nije iskrena u ovom procesu, istakavši da bi se ovaj zakon mogao donijeti za pola sata, ako postoji politička volja. Ona je dodala da Crna Gora ima veoma dobar Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je omogućio MANS-u da otkrije mnoge slučajeve korupcije, ističući da je taj dokument izmijenjen tajnim izmjenama bez parlamentarne rasprave.

Editorial Sections: