European Union External Action

Việt Nam và Liên minh châu Âu thực thi Hiệp định Chống khai thác Gỗ bất hợp pháp và Thúc đẩy Thương mại gỗ hợp pháp

Hanoi, 08/05/2019 - 07:50, UNIQUE ID: 190508_2
Press releases

VPA/FLEGT Agreement

Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội cùng tổ chức họp công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/6/2019 trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam và EU ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt khi hai bên đang chuẩn bị ký chính thức Hiệp định thương mại tự do (EVFTA).

Vào tháng 10 năm 2010, Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EU) đã khởi động tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật  lâm nghiệp, quản trị Rừng và thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT). Hai bên đã chính thức đàm phán từ tháng 11/2011, trải qua hơn 6 năm, ngày 19/10/2018 tại Brusels, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu, Sebastian Kurz cùng Đại diện cấp cao của Liên minh về Đối ngoại và Chính sách an ninh bà Federica Mogherini đã ký Hiệp định VPA/FLEGT.

Ngày 15/4/2019, Hội đồng Châu Âu đã gửi công hàm cho Phái đoàn Việt Nam tại Brusels, thông báo kết thúc quá trình phê chuẩn Hiệp định VPA/FLEGT với Việt Nam sau khi Nghị viện Châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định vào ngày 12/3/2019. Ngày 23/4/2019 Chính phủ Việt Nam đã có Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU. Như vậy, Hiệp định VPA/FLEGT sẽ có hiệu lực vào ngày 01/6/2019.

Hiệp định VPA/FLEGT được thực thi là dấu mốc khởi đầu việc Việt Nam và EU cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. Để thực hiện Hiệp định, Việt Nam sẽ xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp, bao gồm việc xác minh một cách hệ thống để đảm bảo các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gỗ được khai thác và mua bán hợp pháp phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác. Điều này có nghĩa là gỗ khai thác bất hợp pháp và các doanh nghiệp mua bán gỗ khai thác bất hợp pháp sẽ không được tham gia chuỗi cung ứng theo quy định của Hệ thống VNTLAS.

Các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT phối hợp với quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017, theo đó nghiêm cấm việc nhập khẩu, xuất khẩu, khai thác, chế biến và thương mại gỗ bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Để thực hiện Hiệp định, Việt Nam tiếp tục  hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hài hòa hóa các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT, bao gồm việc xây dựng Nghị định quy định Hệ thống VNTLAS. Theo kế hoạch, Nghị định này sẽ được trình Chính phủ ban hành vào cuối năm 2019.

Các bên nhất trí thành lập một Ủy ban thực thi chung Việt Nam–EU (JIC) để giám sát và đánh giá việc thực thi đầy đủ các cam kết của Hiệp định, một quá trình có thể sẽ kéo dài trong vài năm. JIC cũng sẽ đảm bảo cơ chế đối thoại, chia sẻ và công bố thông tin giữa hai bên, đồng thời củng cố hoạt động của Nhòm nòng cốt đa bên về FLEGT của Việt Nam, một diễn đàn rất hiệu quả để giám sát độc lập và truyên truyền về việc thực thi Hiệp định.

Một đánh giá chung sẽ được thực hiện trước khi cơ chế cấp phép FLEGT của Hệ thống VNTLAS chính thức hoạt động để xác định các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT sẵn sàng vận hành theo quy định của Hiệp định.

Hiệp định được triển khai đầy đủ khi cơ chế cấp phép FLEGT bắt đầu hoạt động. Khi đó, mỗi lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ đi kèm với giấy phép FLEGT. Cơ chế cấp phép FLEGT sẽ đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của Quy chế gỗ của EU, một quy chế được xây dựng nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU. Cho đến khi bắt đầu cấp phép FLEGT, gỗ và sản phẩm gỗ được nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tiếp tục phải thực hiện trách nhiệm giải trình về truy xuất nguồn gốc theo quy định của Quy chế gỗ của EU nhằm đảm bảo loại trừ rủi ro nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU. Mặt khác, EU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gỗ và sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT tại thị trường EU. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường từ việc quản lý rừng tốt hơn tại Việt Nam, cơ chế cấp phép FLEGT sẽ góp phần tăng uy tín ngành chế biến gỗ Việt Nam không chỉ tại thị trường EU mà còn tại các thị trường xuất khẩu khác, các thị trường đang ngày càng có nhu cầu cao về gỗ hợp pháp.

Hiệp định VPA/FLEGT gửi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Việt Nam và EU đối với việc thúc đẩy thực hiện Chương “Thương mại và phát triển bền vững” của Hiệp định EVFTA, bao gồm các quy định về quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản.

Toàn văn Hiệp định và các Phụ lục được đăng tải trên trang mạng của Ủy ban Châu Âu và của Tổng cục Lâm nghiệp tại đường link: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/toan-van-hiep-dinh-vpaflegt-giua-viet-nam-va-eu-ban-dich-3404

Thông tin cơ sở

Kế hoạch hành động về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) là phản ứng của EU đối với tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp trên toàn cầu. Kế hoạch hành động được đưa ra nhằm giảm tình trạng khai thác bất hợp pháp thông qua việc tăng cường tính bền vững và hợp pháp của quản lý rừng, cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ được sản xuất hợp pháp. FLEGT góp phần vào nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường tính minh bạch phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật Việt Nam về phát triển bền vững và Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp.

Kế hoạch hành động được đưa ra nhằm loại bỏ sản phẩm gỗ bất hợp pháp ra khỏi thị trường EU thông qua một số hành động quan trọng, trong đó hai yếu tố chính là Quy chế gỗ của EU và Cơ chế cấp phép FLEGT, được thực hiện thông qua việc ký Hiệp định đối tác tự nguyện về FLEGT với các nước sản xuất.

Quy chế gỗ của EU nghiêm cấm các doanh nghiệp tại EU đưa sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU và buộc họ phải thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ.

Hiệp định đối tác tự nguyện về FLEGT là hiệp định thương mại song phương cam kết rằng EU và nước đối tác chỉ kinh doanh các sản phẩm gỗ được xác minh hợp pháp bằng cách thực hiện cơ chế cấp phép FLEGT thông qua hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (TLAS) của quốc gia đối tác. Điều này liên quan đến việc xây dựng, với sự tham gia của các bên liên quan, hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp một cách toàn diện và đáng tin cậy, cũng như các cam kết cải cách chính sách và pháp luật, đánh giá độc lập, tính minh bạch và công bố thông tin.

Khi quốc gia đối tác VPA bắt đầu cấp phép FLEGT, các nước thành viên EU sẽ không cho phép gỗ và các sản phẩm gỗ được nêu trong Phụ lục 1 của Hiệp định VPA/FLEGT được vào thị trường EU nếu không có giấy phép FLEGT. Trước khi bắt đầu cấp phép FLEGT, sẽ có một khoảng thời gian để hai bên tiến hành đánh giá Hệ thống nhằm xác minh rằng hệ thống được đưa ra đáp ứng các tiêu chí của Hiệp định VPA/FLEGT.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT với EU. Việt Nam có vị trí trung tâm trong thương mại sản phẩm gỗ toàn cầu. Một mặt, Việt Nam nhập khẩu gỗ từ 80 nước, bao gồm các nước Mỹ, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Mặt khác, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm gỗ sang 120 nước, bao gồm các thị trường chính như EU, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc.

Để biết thêm thông tin

EU FLEGT Voluntary Partnership Agreements

Questions and answers

Media room: EU-Viet Nam VPA

FLEGT.org

VPA Unpacked

Languages:
Bộ phận Biên tập: