European Union External Action

Recunoașterea excelenței inițiativelor societății civile finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova Lansarea cererii de nominalizare pentru ediția a doua a Galei OSC

Chisinau, 25/04/2019 - 08:00, UNIQUE ID: 190425_3
Press releases

 

 

 

Recunoașterea excelenței inițiativelor societății civile

finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova

Lansarea cererii de nominalizare pentru ediția a doua a Galei OSC

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova (Delegația UE) lansează a doua ediție a Galei Europene a premiilor pentru societatea civilă (Gala OSC). Delegația UE premiază rezultatele tangibile ale inițiativelor finanțate de UE, realizate de organizațiile societății civile la nivel național, regional și local, care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, a dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene.

„Anul acesta Parteneriatul Estic aniversează 10 ani. În ultimii zece ani, eforturile colective ale Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei au adus beneficii considerabile cetățenilor, inclusiv mai mult comerț, mobilitate, creșterea dezvoltării economice și o calitate mai bună a vieții.”[1] Prin urmare, a doua ediție a Galei OSC va fi organizată sub auspiciile aniversării a 10 ani al Parteneriatului Estic.

Sprijinirea societății civile reprezintă un element cheie al Politicii Europene de Vecinătate, având scopul de a consolida și de a promova rolul acesteia în reformele și schimbările democratice în desfășurare, precum și capacitatea ei de a colabora cu autoritățile publice din Republica Moldova.

Prin premierea societății civile, Delegația UE, în calitate de organizator al evenimentului, dorește să recompenseze proiectele și echipele organizațiilor ce au demonstrat utilizarea abordărilor inovative privind teme și probleme dificile, au reușit să genereze rezultate semnificative concrete și să creeze un impact benefic durabil la nivel local sau național prin proiectele finanțate.

Toate OSC care au beneficiat de susținere prin intermediul diferitelor inițiative și programe UE, direct sau indirect (prin susținerea acordată părților terțe) sunt invitate să se înscrie sau să fie nominalizați în cadrul concursului.

Ediția din 2019 a Galei OSC va recompensa proiectele finanțate de Uniunea Europeană direct sau indirect prin intermediul subgranturilor.

Categoriile competiției:

 1. Guvernanță mai puternică – pentru cea mai bună inițiativă de promovare a schimbărilor democratice în societate și procesul decizional, angajarea acestora în monitorizarea politicilor, antidiscriminarea și promovarea schimbărilor, apărarea drepturilor omului, promovarea schimbărilor de politică, monitorizarea implementării reformei democratice într-un anumit sector, promovarea transparenței și a responsabilității autorităților și a instituțiilor publice, inclusiv prin mijloace media profesionale și independente, reforma justiției, etc.
 2. Societate mai puternică – pentru cea mai bună inițiativă în domeniul liberalizării de vize, educației, tinerei generații, culturii, cercetării și inovării și/sau inițiative sociale care să răspundă nevoilor populației, în special femeilor, copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, etc.
 3. Economie mai puternică – pentru inițiativa care a contribuit cel mai bine la o creștere și dezvoltare economică inteligentă, durabilă și incluzivă, reducerea sărăciei, crearea de locuri de muncă, emanciparea economică, promovarea comerțului, dezvoltarea afacerilor, etc.  
 4. Conectivitate mai puternică – pentru cea mai bună inițiativă în domeniul conectivității, eficienței energetice, mediului, schimbărilor climatice, privind accesul la apă și canalizare.

Premii speciale:

 1. Premiul pentru consolidarea încrederii – pentru cea mai bună inițiativă de consolidare a încrederii, care contribuie la construirea încrederii și reconcilierii, prin soluții concrete și viabile la unele dintre problemele cu care se confruntă oamenii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin angajarea lor efectivă față de diferiți actori interesați.
 2. Premiul pentru realizarea schimbărilor – pentru cea mai bună acțiune implementată de organizațiile societăți civile de nivel local care a contribuit la dezvoltarea comunității lor. 
 3. Premiul campionului în domeniul egalității gen – pentru cea mai bună acțiune de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor.

Toate categoriile vor recompensa și vor încuraja realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor europene.

Delegația UE este singura entitate responsabilă pentru coordonarea, organizarea, comunicarea și promovarea evenimentului.

Competiția se va organiza în baza unui proces public de nominalizare sau de auto-nominalizare pentru a identifica cele mai bune acțiuni finanțate de UE.

Sunt eligibile să participe OSC care au implementat proiecte/acțiuni, începând cu anul 2008, care în prezent sunt finalizate sau sunt în curs de implementare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, rezultatele cărora vor fi prezentate până la această dată. Regula de 12 luni de implementare nu se aplică subgranturilor.

Selectarea premiilor va fi realizată de către Delegația UE. Cererile vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii:

 • Impactul proiectului/acțiunii
 • Inovația și creativitatea proiectului/acțiunii
 • Eficiența utilizării fondurilor europene
 • Deschidere și vizibilitate
 • Durabilitatea acțiunii

Nominalizarea sau auto-înregistrarea se va face în perioada 25.04.2019 – 17.05.2019.

Concursul se va baza pe prezentarea:

1. Descrierii pe o pagină a proiectului/acțiunii implementate de către o organizație a societății civile, cu accent special pe impactul concret asupra îmbunătățirii vieții cetățenilor Republicii Moldova, care poate fi depusă în limbile română sau rusă. Descrierea trebuie să facă referințe clare la denumirea, numărul de contact a proiectului finanțat de UE.

2. Produse de comunicare/vizibilitate care să demonstreze impactul concret al proiectului/acțiunii finanțate de către Uniunea Europeană asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Moldovei. Produsele de comunicare/vizibilitate pot fi: materiale video, fotografii, campanii de comunicare, istorii ale oamenilor/editoriale, etc.

Dosarul de înscriere trebuie trimis la următoarea adresă electronică funcțională: CSOGala@ecorys.com

La cererea organizatorului, participanții trebuie să poată prezenta documentația oficială sau alte dovezi ce pot sprijini informațiile declarate. Dacă vor fi identificate inconsecvențe sau dacă participantul nu va putea confirma informațiile esențiale furnizate în descriere, participantul ar putea fi exclus din competiție.

Câștigătorii competiției vor fi anunțați DOAR în cadrul Galei Premiilor și ulterior informația va fi comunicată pe pagina electronică a Delegației Uniunii Europene.

Proiectele care au primit premii în timpul primei ediții a Galei OSC nu sunt eligibile.

În timpul ceremoniei se vor acorda certificate și premii.

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să scrieți la: CSOGala@ecorys.com

Secțiuni editoriale: