European Union External Action

AKČNÝ PLÁN PROTI DEZINFORMÁCIÁM

Bruxelles, 05/12/2018 - 13:08, UNIQUE ID: 181204_53
Factsheets

Dezinformácie predstavujú nový, neustále sa rozvíjajúci fenomén, ktorý má veľký potenciál negatívne ovplyvňovať demokratické procesy a spoločenskú rozpravu. Na sústredenú obranu pred ich čoraz nepriaznivejším vplyvom na spoločnosť v celej Európskej únii musíme zaujať koordinovaný, spoločný a udržateľný prístup.