European Union External Action

PLAN DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII

Bruxelles, 05/12/2018 - 13:08, UNIQUE ID: 181204_53
Factsheets

Dezinformarea este un fenomen în continuă evoluție, cu un potențial ridicat de a influența în mod negativ procesele democratice și dezbaterile societale. Având în vedere efectele negative din ce în ce mai pronunțate ale dezinformării asupra societății la nivelul întregii Uniuni Europene, se impune o abordare coordonată, comună și durabilă pentru a o combate în mod cuprinzător.