European Union External Action

VÄÄRINFO VASTU VÕITLEMISE TEGEVUSKAVA

Bruxelles, 05/12/2018 - 13:08, UNIQUE ID: 181204_53
Factsheets

Väärinfo on pidevalt muutuv probleem, mis võib suure tõenäosusega mõjutada negatiivselt demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Kuna väärinfo kahjulik mõju ühiskonnale kogu Euroopa Liidus üha kasvab, tuleb sellele igal rindel vastulöögi andmiseks kasutada koordineeritud, ühist ja jätkusuutlikku lähenemisviisi.