European Union External Action

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

Bruxelles, 05/12/2018 - 13:08, UNIQUE ID: 181204_53
Factsheets

Дезинформацията е променящо се предизвикателство, което може да окаже значително отрицателно въздействие върху демократичните процеси и обществения дебат. Засилващите се отрицателни последици от дезинформацията върху обществото в Европейския съюз налагат координиран, съвместен и устойчив подход с оглед на комплексната борба с това явление.