European Union External Action

ЕБ Кыргызстандын социалдык коргоо секторун колдоо үчүн 6,5 млн. евро которду

Бишкек, 18/12/2018 - 10:26, UNIQUE ID: 181218_9
Press releases

2018-жылы 18-декабрда Европа Биримдиги республиканын социалдык коргоо секторун колдоо үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казначылыгынын эсебине 6,5 млн. евро грантын которду. Траншты жакынкы күндөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алат.

Бул ЕБнин социалдык коргоо жагындагы реформаларды жүзөгө ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жардам берүү максатында бюджетти колдоо программасына бөлүнгөн 26 миллион евронун экинчи төлөмү.

4,25 млн евро өлчөмүндөгү биринчи төлөм 2016-жылдын башында жасалган. Программанын алкагындагы финалдык төлөм 2019-жылдын акырында күтүлүп жатат.

Европа Биримдиги тарабынан колдоонун негизги максаты – 2012-жылы майда кабыл алынган балдар жөнүндө Кодексте аныкталгандай, балдарды коргоо боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууда өзгөчө тобокел тобундагы балдар үчүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн спектрин жана сапатын кеңейтүү, негизги реформаларды жана мурдагы программалардын алкагында социалдык жардам жагында жетишилген ийгиликтерди колдоо, ошондой эле алардын жолун-жолдоочулугун камсыз кылуу болуп саналат.  

Мамлекеттик финансыларды башкаруу жагында максат социалдык сектордо мамлекеттик чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатууда, бул жагында бюджеттик каражаттарды бөлүүнү кыйла сапаттуу камсыз кылууда жана эффективдүүлүккө баа берүүдө, КР Өкмөтүнүн орто мөөнөттүү артыкчылыктуу реформаларына ылайык ички аудитти күчөтүү аркылуу чыгымдардын мониторингин жакшыртууда турат.

Андан тышкары, бюджеттик колдоого кошумча катары Европа Бирлиги консультациялык жана техникалык жардам көрсөтөт. ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү жана Финансы министрликтеринин кызматкерлерин окутат.

Кыргызстандын социалдык секторун колдоо программасы 2014-2020-жылдарга ЕБнин Көп жылдык индикативдик программаларынын алкагында жүзөгө ашырыла тургандыгын эске сала кетүү керек.

 

Editorial Sections: