European Union External Action

Generaldirektør Jean-Eric Paquet fra DG forskning og innovasjon på Norgesbesøk

06/09/2018 - 11:35
Summits

I anledning utdelingen av Kavliprisen besøkte generaldirektør Jean-Eric Paquet fra EUs generaldirektorat for forskning og innovasjon (DG RTD) Norge 3.-5. september. Under besøket fremhevet han det nære forskningssamarbeidet mellom EU or Norge.

Generaldirektør Paquet på møte med ledere av forskningsinstitutter

Formålet med reisen var å møte representanter fra norske forskningsmiljøer og regjeringen for å diskutere det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa. På agendaen sto blant annet møter med minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, Forskningsrådet, samt norske universiteter og forskningsinstitutter.

Generaldirektøren talte også under Kavliprisens bankett tirsdag kveld på Oslo Rådhus. Der understreket han at Norge er en svært viktig samarbeidspartner for EU innenfor forskning og innovasjon, og at Norge siden 2014 har mottatt 624 millioner euro fra det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020.

Norske innspill til Horisont Europe

Onsdag 5. September organiserte Kunnskapsdepartementet et dialogmøte om Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, hvor norske aktører kunne komme med sine innspill om programmets fremtidige utforming. Tilstede var også Guilia Del Brenna, visekabinettsjef til forsknings- og innovasjonskommissær Carlos Moedas. Hun brukte muligheten til å forklare Europakommisjonens ide for Horisont Europa og de neste skrittene før programmet kan bli endelig vedtatt. Hun svarte også på en rekke spørsmål fra den fullsatte salen om Norges deltakelse i rammeprogrammet.

Del Brennas presentasjon og resten av dialogmøtet kan du se her.

Norge og EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år (2014-2021). Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land takket være EØS-avtalen. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.

Les mer forskningsrådets nettsted.

Det neste rammeprogrammet skal hete Horisont Europe, og Europakommisjonen har foreslått å øke budsjettet til 100 milliarder euro. Lær mer her.

Editorial Sections: