European Union External Action

Suriye'ye ve bölgeye uluslararası yardım uygulayan sivil toplum kuruluşlarıyla Online istişare

Bruxelles, 02/02/2018 - 17:50, UNIQUE ID: 180202_13
Public consultations

Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye ve ev sahibi komşu ülkelerde verilen insani yardımların ve dayanıklılık desteklerinin etkin bir şekilde ve zamanında ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye ve ev sahibi komşu ülkelerde verilen insani yardımların ve dayanıklılık desteklerinin etkin bir şekilde ve zamanında ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Suriye ve bölgedeki çalışmaları on binlerce insanın hayatını kurtarmakta ve yüz binlerce mülteciye gerekli temel hizmetleri sağlamaktadır.

Suriye Krizi'ni uluslararası gündemde tutmaya yönelik başka bir taahhüt olarak,  Avrupa Birliği, 24-25 Nisan 2018'de "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme"  konulu ikinci bir Brüksel Konferansına ev sahipliği yapacak. Konferans, çatışmaların Suriye'de ve bölgede neden olduğu büyük çaptaki insani ihtiyaçların ve karşılığında verilen desteklerin değerlendirmesini yapacaktır. Konferans, geçen yılki Brüksel Konferansı'nda Bağışçı Yardım Kuruluşları tarafından verilen yardım taahhütlerini değerlendirecek, 2018 ve sonrası için daha fazla destek çağrısında bulunacak ve komşu ülkelerin, özellikle Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün Suriyeli mültecilere destek verilmesinde oynadıkları önemli rolü vurgulayacak. Ayrıca, insani ve dayanıklılık ihtiyaçlarına cevap vermede karşılaşılan zorluklara değinecek ve Suriye'deki çatışmaların çözümüne yönelik uluslararası alanda gösterilen çabaların, siyasi geçiş süreci için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen Cenevre müzakerelerine destek olacak şekilde konsolide edilmesine çalışacaktır.

Suriye ya da komşu ülkelerden gelen yardım uygulayan sivil toplum kuruluşları, geçen yılki Brüksel I Konferansı'na önemli katkı sağladılar. Brüksel II'ye giden süreçte, Avrupa Birliği bu diyalogu devam ettirmeyi ve derinleştirmeyi arzuluyor. Konferans öncesinde görüşlerini toplamak için Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Brüksel'de istişare toplantıları düzenlenecek. Ortaklar ayrıca, bu online istişare yoluyla katkılarını gönderebilirler.

İlgili yardım uygulayan STK'lar, görüşlerini aşağıdaki soruları yanıtlayarak ifade etmeye davet edilmektedir. Bu sorular, geniş bir istişare sürecine olanak tanınması için tasarlanmış olmakla beraber, ayni zamanda uluslararası toplumun ve AB'nin yardımların ulaştırılmasıyla ilgili önceliklerine ve bu süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çabalarına katkıda bulunacaktır. Özellikle ortaklarımıza örnek uygulamalardan ve odaklanmış tavsiyelerden somut örnekler vermelerini öneririz.

Yanıtlar, sivil toplumdan yönlendirmeler ve göstergeler sağlayacaktır ve muhtemelen Bakanlar oturumlarının öncesinde yapılacak bir etkinlikte tartışılacaktır. Bu istişare süreci, tüm görüşleri olabildiğince kapsamlı bir şekilde dikkate almayı amaçlamış olmasına rağmen, Konferans, gündeme gelen tüm konuları ele almaya bilir.

Katkıların adil bir şekilde işlemesine izin vermek için, her cevap için 200 kelimelik bir sınır belirlenmiştir. Cevaplar 26 Şubat 2018 tarihine kadar kabul edilecektir.