European Union External Action

ELi-CELACi tippkohtumine 2015

10/03/2015 - 00:00
News stories

 

ELi-CELACi tippkohtumistel saavad kokku Euroopa ning Ladina-Ameerika ja Kariibi riikide juhid, et tugevdada kahe piirkonna vahelisi suhteid.

Nimetatud tippkohtumised on peamiseks Euroopa ning Ladina-Ameerika ja Kariibi riikide vahelise dialoogi ja koostöö foorumiks. Teine ELi-CELACi ning kaheksas ELi – Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna (LAC) tippkohtumine toimub 10.–11. juunil 2015 Brüsselis; tippkohtumise teemaks on „Meie ühist tulevikku kujundades: jõuka, sidusa ja jätkusuutliku ühiskonna loomine meie kodanikele”.Tippkohtumist, millel osaleb eeldatavalt 61 riigi- või valitsusjuhti, juhatab Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

Tippkohtumise arutelude keskmes on kahe piirkonna vahelised ja globaalsed küsimused.

See pakub võimaluse rõhutada ELi ja CELACi koostöö tähtsust keerulises kiiresti muutuvas maailmas.

Read more: