European Union External Action

Среща на върха ЕС—CELAC 2015

10/03/2015 - 00:00
News stories

 

Срещите на върха ЕС—CELAC обединяват ръководителите на държави от Европа, Латинска Америка и Карибския басейн с цел укрепване на отношенията между двата региона.

Тези срещи са основните форуми за диалог и сътрудничество между Европа и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн.

Втората среща на върха ЕС—CELAC/8-ата среща на върха ЕС—LAC ще се проведе в Брюксел на 10—11 юни 2015 г. под надслов: „Да изградим общото си бъдеще: да работим за проспериращи, сплотени и устойчиви общества за нашите граждани“.Председателят на Европейския съвет Доналд Туск ще ръководи срещата на върха, на която се очаква да присъстват 61 държавни и правителствени ръководители.

Акцентът в разискванията по време на срещата ще бъде поставен върху двустранни регионални и глобални въпроси.

Тя ще бъде повод да се подчертае важността на сътрудничеството между ЕС и CELAC в този сложен и бързо променящ се свят.

Read more:

Rubriques éditoriales: