European Union External Action

Summitul Parteneriatului Estic

24/11/2017 - 09:50
Știri

Cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic (EaP) va avea loc la Bruxelles (clădirea Europa), pe 24 noiembrie 2017.

Contacte pentru presă
Preben Aamann
Președintele Consiliului European
Purtător de cuvânt
+32 22815150
+32 476850543
 
Alain Taverriti
Ofițer de Presă
+32 22813684
+32 475635962

 

Informație pentru media (În engleză)

Cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic (PaE) va avea loc la Bruxelles (clădirea Europa), pe 24 noiembrie 2017.

Șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE și ai celor șase țări din Parteneriatului Estic vor discuta cooperarea viitoare. De asemenea, ei vor evalua ceea ce s-a realizat de la ultimul summit de la Riga în 2015, concentrându-se asupra beneficiilor tangibile oferite cetățenilor celor șase țări ale Parteneriatului Estic.

În sprijinul unei abordări mai puternic orientate spre rezultate față de Parteneriatul Estic, UE a identificat 20 obiective-cheie pentru 2020, cu etape a fi parcurse până la summitul din Bruxelles.

Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea s-a bazat pe patru domenii cheie prioritare convenite la Summitul Parteneriatului Estic de la Riga în 2015:

 1. Economie mai puternică: Dezvoltare economică și oportunități de piață mai bune;
 2. Guvernanță mai puternică: Consolidarea instituțiilor și guvernanță bună;
 3. Conectivitate mai puternică: întărirea interconexiunilor, mai ales în domeniul transportului și energiei;
 4. Societate mai puternică: Mobilitate și contacte interumane crescute.

 

Un angajament structurat cu o gamă mai largă de organizații ale societății civile, care promovează egalitatea de gen și non-discriminarea, precum și comunicare strategică mai clară și personalizată sunt, de asemenea, urmărite în toate domeniile.

 1. 20 de livrabile pentru 2020: Generarea rezultatelor tangibile pentru cetățeni
 2. DATE ȘI CIFRE DESPRE RELAȚIILE UE-REPUBLICA MOLDOVA
 3. UE ajută afacerile să crească în Moldova

Evenimente secundare

Parteneriatul Estic depășește relațiile dintre guverne. Tineri, autorități locale, societatea civilă, mass media, mediul de afaceri  și alte părți interesate sunt implicate îndeaproape în evenimente secundare.

Aceste evenimente sunt organizate în marja summitului pe parcursul anului, în parteneriat cu Președinția Estonă a Consiliului UE.

 • Cel de-al 3-lea Forum al Tineretului Parteneriatului Estic a avut loc la Varșovia pe 22-23 Iunie 2017. 300 participanți au fost implicați în dezbateri despre cetățenia activă și implicarea tineretului în procesul decizional. Ei au adoptat o serie de recomandări privind politicile pentru tineret.

Forumul Tineretului Parteneriatului Estic  

Recomandări de la cel de-al 3-lea Forum al Tineretului Parteneriatului Estic (în engleză)

 • Conferința Autorităților Locale și Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP) a organizat reuniunea sa anuală la Bruxelles pe 12 septembrie. Evenimentul s-a concentrat pe importanța  aprofundării legăturilor cu autoritățile locale din țările PaE.

Conferința Autorităților Locale și Regionale

 • Cea de-a 2-a Conferință Media a Parteneriatului Estic a avut loc la Kiev pe 13 septembrie 2017. Conferința s-a concentrat pe necesitățile de dezvoltare ale mass-media și ale jurnalismului profesionist în perioada modernă. Evenimentul a atras peste 350 participanți, confirmând amploarea provocărilor aferente libertății de exprimare cu care se confruntă mass-media.

Conferința Media a Parteneriatului Estic

 • Conferința de E-parteneriat a Parteneriatului Estic a avut loc la Tallinn pe 4 octombrie 2017.

Evenimentul a prezentat rezultatele pozitive obținute în procesul de dezvoltare a e-guvernării în țările PaE. Participanții, de asemenea, au evaluat situația în regiune și căile de urmat. Un raport privind securitatea spațiului cibernetic și e-democrația în țările PaE a fost pregătit pentru acest eveniment.

Conferința de E-parteneriat a Parteneriatului Estic  

Analiza situației: siguranța și securitatea spațiului cibernetic și e-democrația în țările Parteneriatului Estic (în engleză)

 • Conferința UE pentru Tineret a avut loc la Tallinn pe 23-26 octombrie 2017. Pentru prima dată, doisprezece tineri din țările PaE au participat la eveniment. Ei s-au alăturat celor aproximativ 250 reprezentanți ai tinerilor și factorilor de decizie politică pentru a identifica problemele care contează astăzi cu adevărat pentru tinerii din Europa și a reflecta asupra acțiunilor care ar putea fi întreprinse pentru a le aborda.

Conferința UE pentru Tineret

 • Conferința Societății Civile a Parteneriatului Estic a avut loc pe 25-26 octombrie 2017, în combinație cu cea de a 9-a Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Evenimentul s-a concentrat pe relațiile dintre guverne și societatea civilă, guvernarea democratică, combaterea dezinformării și e-soluții.

Conferința Societății Civile a Parteneriatului Estic

Cea de-a 9-a Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

 • Forumul de Afaceri al Parteneriatului Estic a avut loc pe 26-27 octombrie 2017, la Tallinn. Participanții au discutat modalitățile de redefinire a proceselor de guvernare și creare a unei baze pentru economiile digitale. Discuțiile s-au concentrat, de asemenea, pe comerțul transfrontalier, logistică, e-comerț și finanțare pentru afacerile internaționale. Peste 500 oameni de afaceri, funcționari guvernamentali, factori de decizie politică din UE și țările PaE au participat la eveniment. A fost semnat un acord între UE și Banca Europeană de Investiții (BEI), în marja acestui eveniment. Acesta va permite BEI să furnizeze primele împrumuturi în monedă locală în Ucraina. BEI și Fondul European de Investiții (FEI) vor semna, de asemenea, alte trei acorduri de garantare susținute de UE cu băncile locale. Obiectivul este de a răspunde necesităților urgente ale mediului de afaceri din Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Forumul de Afaceri al Parteneriatului Estic

 

Parteneriatul Estic explicat

Parteneriatul Estic (PaE) este o inițiativă comună care implică UE, Statele sale Membre și cei șase Parteneri Estici: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a fost dezvoltată în 2004 ca un cadru pentru relațiile cu țările vecine ale UE. Parteneriatul Estic (PaE) a fost instituit ca o dimensiune estică specifică a PEV, care conține atât o dimensiune bilaterală, cât și una multilaterală.

Cadrul general care reglementează relațiile dintre UE și cei șase Parteneri Estici ai săi este prevăzut de acordurile bilaterale relevante, precum Acordurile de Asociere și Programele de Asociere și Prioritățile Parteneriatului.

Acordurile de Asociere și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/ZLSAC ), încheiate în 2014, au ridicat relațiile dintre UE și Georgia, Republica Moldova și Ucraina la un nou nivel. Acordurile vizează consolidarea procesului de asociere politică și integrare economică. Acestea implică reforme semnificative ce au drept scop să aducă Țările Partenere mai aproape de UE prin alinierea legislației și standardelor cu cele ale UE. Cel mai important este faptul că ele au scopul de a îmbunătăți viețile cetățenilor într-un mod tangibil. Un exemplu remarcabil este Acordul privind liberalizarea regimului de vize ,care a intrat în vigoare pentru Georgia și Ucraina în 2017. Pentru Republica Moldova  acesta a intrat în vigoare în 2014.

Ca urmare a revizuirii  PEV din 2015, care a pus accentul pe inițiativa de acțiune la nivel local  și o politică diferențiată, o abordare adaptată a fost aplicată în relațiile cu Armenia, Azerbaidjan și Belarus. În mod concret, un nou Acord de Parteneriat Cuprinzător și Consolidat a fost negociat cu Armenia, a cărei cooperare politică și economică cu UE va lua în considerare celelalte angajamente internaționale ale Armeniei. UE negociază, de asemenea, un nou Acord Cadru cu Azerbaidjan, pentru a reflecta mai bine interesele și valorile existente. Cu Belarus, UE aprofundează  implicarea sa de o manieră graduală.

 

Cooperarea Financiară

În perioada 2014-2020 – Instrumentul European de Vecinătate (IEV) reprezintă principalul instrument financiar al UE  pentru cooperarea cu statele din Parteneriatul Estic. Între 2014 și 2017, Țările Partenere au beneficiat deja de fonduri UE în valoare globală de 2,8 miliarde de Euro.

Pentru a asigura implementarea priorităților politicii PaE, noile Cadre Multianuale de Asistență pentru perioada 2017/2018-2020 au fost proiectate într-o manieră inclusivă între UE, statele sale membre și cele șase Țări Partenere. Funcționând ca planuri de acțiune până în 2020, acestea acoperă cele patru domenii prioritare ale Parteneriatului Estic.

Mai multă informație privind summitul EaP în engleză este disponibilă aici