European Union External Action

Bir EEAS ihale çağrısına nasıl başvurulur?

28/02/2017 - 08:33
Overview

İhalelerden biriyle ilgileniyor musunuz? Bir EEAS ihale çağrısına nasıl başvurulacağını öğrenin.

Düşük ve orta değerli ihaleler

Düşük ve orta değerli ihalelerden birisiyle ilgileniyorsanız, bu konudaki niyet beyanınızı her ihale için belirtilmiş olan iletişim e-posta adresine

  • işletme adı,
  • posta adresi,
  • irtibat kişisi,
  • e-posta adresinden

oluşan iletişim detaylarınızı göndererek bildirebilirsiniz. Lütfen e-postanızın "konu" kısmına ilgilendiğiniz ihalenin başlığını veya konusunu yazın.

Kayıt (niyet beyanı) için son başvuru tarihi sona erdiğinde, bir ihale teklifinin nasıl yapılacağı hususundaki bilgilerin de olduğu ihale davetinin gönderileceği ekonomik aktörler listesine ekleneceksiniz.

Yüksek değerli ihaleler

Eğer yüksek değerli ihalelerden birisiyle ilgileniyorsanız, lütfen sözleşme bildiriminin yayınlanacağı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'ni takip edin. İhale başlatıldığında, ihale teklifinin nasıl gönderileceği hakkında bilgiler bir sözleşme bildiriminde yayınlanacaktır. 

Tahmini sözleşme değerine bağlı olarak sözleşme kategorileri hakkında bazı önemli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. AB Delegasyonları'nın da dahil olduğu Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS); AB genel bütçesi için geçerli olan Mali Yönetmelik hükümlerine, Uygulama Kurallarına ve kamu sözleşmelerinin verilmesine ilişkin prosedürlerin koordinasyonuyla ilgili AB yönergelerine bağlıdır.

1.000 Euro üzerindeki malların, hizmetlerin ve inşaat işlerinin satın alınmasıyla ilgili sözleşmeler ihale çağrısına tabidir. Tahmini sözleşme değerine bağlı olarak sözleşmeler aşağıdaki kategorilere ayrılır:

  • Çok düşük değerli sözleşmeler: 1.000 Euro - 15.000 Euro aralığındaki hizmet, mal ve inşaat işleri sözleşmeleri;
  • Düşük değerli sözleşmeler: 15.000 Euro - 60.000 Euro aralığındaki inşaat işleri, hizmet ve mal sözleşmeleri;
  • Orta değerli sözleşmeler: hizmetler ve mallar için 60.000 Euro - 139.000 Euro aralığındaki veya inşaat işleri için 60.000 Euro - 5.350.000 Euro aralığındaki sözleşmeler;
  • Yüksek değerli sözleşmeler: hizmet ve mal sözleşmeleri için 139.000 Euro'dan ve inşaat sözleşmeleri için 5.350.000 Euro'dan yüksek olan sözleşmeler.

Düşük ve orta değerli ihale çağrıları, EEAS ya da AB Delegasyonları internet sitelerinde İhaleler başlığı altında önceden yayınlanmaya tabidir. Lütfen yalnızca EEAS ya da AB Delegasyonu tarafından doğrudan ihale teklifi vermek üzere davet edilen (ihale davetini e-posta, posta ya da kurye aracılığıyla almış olanlar) ekonomik aktörlerden alınan ihale tekliflerinin değerlendirileceğini göz önünde bulundurun.

Yüksek değerli ihale çağrılarının Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanması şarttır. İhale başlatıldığında, ihale teklifinin nasıl gönderileceği hakkında bilgiler bir sözleşme bildiriminde yayınlanacaktır.

İlgili Bölümler: