European Union External Action

Thực tập về Sách Xanh tại EEAS

10/05/2016 - 16:55
Blue Book Traineeship in HQ

Chương trình Thực tập về Sách Xanh đem cơ hội thực tập hưởng lương trong 5 tháng tại Ủy ban châu Âu hoặc tại một số cơ quan thực thi thuộc các Cơ quan châu Âu như Cơ quan Đối ngoại châu Âu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hoặc ngày 1 tháng 10.

Chương trình thực tập này, bao gồm cả quá trình sơ tuyển, được quản lý bởi Văn phòng Thực tập của Tổng cục Giáo dục và Văn hóa (DG.EAC) thuộc Ủy ban châu Âu.

Hàng năm, trong số khoảng 1.400 vị trí tuyển thực tập, EEAS có thể mời đăng ký 30 vị trí trong mỗi đợt (60 vị trí thực tập/năm).

Thực tập tại EEAS đem đến cơ hội hiểu biết tốt hơn về sự vận hành của các cơ quan EU cũng như quá trình đưa ra quyết định và chính sách trong lĩnh vực ngoại giao.

Nội dung công việc chủ yếu dựa vào lĩnh vực mà thực tập sinh được giao. Bạn có thể làm việc tại một bộ phận phân theo khu vực địa lý hay lĩnh vực chuyên môn xử lý các vấn đề đa phương, nhân quyền, ngăn chặn xung đột v.v…

Công việc hàng ngày của thực tập sinh bao gồm:

  • nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, dự thảo báo cáo và phân tích, chuẩn bị báo cáo tóm tắt và trả lời các câu hỏi;
  • tham dự và tổ chức các cuộc họp, nhóm công tác, diễn đàn, phiên chất vấn trước công chúng.

Chương trình thực tập này dành cho những người tốt nghiệp đại học từ khắp nơi trên thế giới, là những người có:

1. bằng chứng nhận ít nhất 3 năm học (tối thiểu là một bằng cử nhân),
2. có khả năng rất tốt về tiếng Anh, Pháp hoặc Đức
3. có khả năng rất tốt về một ngôn ngữ chính thức thứ hai của EU (yêu cầu bắt buộc đối với ứng viên thuộc các nước thành viên EU).

Các ứng viên đã từng hoàn thành trên 6 tuần đào tạo hoặc làm việc qua công việc thực tế (hưởng lương hoặc không hưởng lương) tại bất kỳ cơ quan, tổ chức châu Âu nào đều bị loại.

Để có thông tin chi tiết về quá trình lựa chọn và liên hệ:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Languages:

Author