European Union External Action

Chương trình Ngoại giao châu Âu

30/05/2016 - 14:01
Seconded national experts

Thông tin về Chương trình Ngoại giao châu Âu

Chương trình Ngoại giao châu Âu là một chương trình đào tạo thúc đẩy ý tưởng về một nền ngoại giao chung châu Âu. Nó là một dự án chung giữa các nước thành viên EU và các các Cơ quan của EU và là một phần của Chính sách Đối ngoại và An ninh Chung của EU (CFSP). Trên thực tế, chương trình này do các Bộ ngoại giao của các nước thành viên, Cơ quan Đối ngoại châu Âu và Ban thư ký của Hội đồng thực hiện. Đối tượng tham gia là những nhà ngoại giao trẻ tuổi từ cơ quan ngoại giao của các nước thành viên, viên chức của Uỷ ban châu Âu và Ban thư ký của Hội đồng.

Chương trình Ngoại giao châu Âu (EDP) là kết quả của công việc được thực hiện vào cuối những năm 1990 của nhóm công tác Hội đồng về hành chính và lễ tân (COADM). Mục tiêu là tạo ra một chương trình đào tạo thúc đẩy ý tưởng về nền ngoại giao chung châu Âu. Hướng dẫn và chương trình dành cho EDP được Ban Chính trị của Hội đồng phê duyệt trong giai đoạn 1999-2000.

Một bộ nguyên tắc sửa đổi về quy định đối với EDP (doc.6488/09) đã được thống nhất vào tháng 2 năm 2009 bởi Nhóm công tác về "Các vấn đề Hành chính và Lễ tân của CFSP". Phiên bản hiện thời được thông qua tháng 11 năm 2012. EDP là một dự án chung giữa các cước thành viên EU và các các Cơ quan của EU và là một phần của Chính sách Đối ngoại và An ninh chung của EU. Trên thực tế, chương trình này do các Bộ ngoại giao của các nước thành viên, EEAS, Uỷ ban và Ban thư ký của Hội đồng thực hiện. Chương trình có 3 mục tiêu chung:

 • giúp các nhà ngoại giao châu Âu tạo ra các mạng lưới nhằm tăng cường bản sắc châu Âu trong chính sách đối ngoại;
 • nâng  cao nhận thức của các nhà ngoại giao quốc gia thành viên đối với khía cạnh châu Âu trong ngoại giao.
 • đem đến một môi trường kiến thức mà khuôn khổ của nó vượt lên trên phạm vi quốc gia.

16 Chương trình EDP bắt đầu tại Luxembourg vào tháng 11 năm 2015 và kết thúc tại Amsterdam vào tháng 5/tháng 6 năm 2016.

Cơ cấu và người tham gia

Đối tượng tham gia EDP là những nhà ngoại giao trẻ tuổi từ cơ quan ngoại giao của các nước thành viên, viên chức của EEAS, Uỷ ban châu Âu và Ban thư ký của Hội đồng.

Chương trình EDP gồm 4 hợp phần. Mỗi năm một chủ đề chung được chọn cho EDP. Các chủ đề đã có trước đây gồm:

 • "Tây Ban-kăng" (2001-2002)
 • "Quá trình mở rộng" (2002-2003)
 • "Bên ngoài châu Âu - Chính sách Láng giềng của châu Âu" (2003-2004)
 • "Chiến lược An ninh châu Âu" (2004-2005)
 • "EU - Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương" (2005-2006)
 • "Quan hệ của EU với Trung quốc và Ấn độ" (2006-2007)
 • "Các dòng người di cư, phát triển và an ninh tại châu Phi: thách thức và ứng phó của EU" (2007-2008)
 • "Chính sách láng giềng và thách thức năng lượng: hai vấn đề ưu tiên đối với EU" (2008-2009)
 • "EU - Mối quan hệ xuyên Đại tây dương" (2009-2010)
 • "Các thách thức mang tính hệ thống đối với EU: sự gắn kết của hoạt động đối ngoại" (2010-2011)
 • "Châu Âu và các nước láng giềng" (2011-2012)
 • "Liên minh châu Âu và các Quan hệ đối tác chiến lược" (2012-2013)
 • "Các thách thức mới nổi và các vấn đề toàn cầu trong ngoại giao hiện nay" (2013-2014)
 • "Các thách thức mới nổi và các vấn đề toàn cầu trong ngoại giao hiện nay" (2014-2015)
 • "Các thách thức mới nổi và các vấn đề toàn cầu trong ngoại giao hiện nay" (2015-2016)

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về thủ tục tuyển chọn tại nước bạn, xin mời liên lạc Bộ Ngoại giao của nước bạn.

Languages:

Author