European Union External Action

แถลงการณ์โดยเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูง ในนามของสหภาพยุโรป เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2016

Brussels, 09/12/2016 - 09:20, UNIQUE ID: 161209_11
Statements on behalf of the EU

ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกจะมีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เนื่องจากความไม่เสมอภาคและการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่ในประเทศต่างๆอย่างเช่น ซีเรีย จึงมีความสำคัญยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มความพยายามในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคนให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ และนี่คือเหตุผลที่เราเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติในการเรียกร้องให้ทุกคนออกมาปกป้องสิทธิของผู้อื่น

เราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิเหล่านี้ เราสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ต้องเผชิญกับความกดดันและภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ สหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะปกป้องพวกเขาและส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปทุกระดับดำเนินการดังกล่าวโดยการพบปะกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สังเกตการณ์การพิจารณาคดีของพวกเขา เข้าเยี่ยมบุคคลที่ถูกกักขังและพบกับรัฐบาลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเคสของบุคคลเหล่านี้ ในปี 2559 สหภาพยุโรปยังได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านกองทุนฉุกเฉินภายใต้กองทุนสหภาพยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR) แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกว่า 250 คนและครอบครัวของพวกเขาซึ่งต้องตกอยู่ในภยันตรายเนื่องมาจากการทำงานของพวกเขา

ในขณะที่การดำเนินการของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญ สหภาพยุโรปในฐานะองค์กรก็จะเดินหน้าปฏิบัติตามบทบาทของผู้นำในการส่งเสริมกฎระเบียบสากลซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก นายสตาฟรอส แลมบรินิดิส ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายทางสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันคณะผู้แทนสหภาพยุโรปก็ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆที่คณะผู้แทนปฏิบัติงานอยู่ สหภาพยุโรปจะยังคงเป็นเสียงหนึ่งที่ให้การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีพหุภาคีและให้การสนับสนุนแก่ระบบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสากลและการติดตามผลการปฏิบัติตาม

ในปีที่จะถึงนี้ สหภาพยุโรปจะดำเนินการติดตามผลการปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ระดับโลกสำหรับนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนปี 2559 ซึ่งเราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป รวมไปถึงการประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสูงที่สุดแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยในทุกการปฏิบัติงารของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา นอกจากนั้นเราจะมีการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสำหรับปี 2558-2562 และเราจะธำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณ และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยการทบทวนแนวทางต่างๆของสหภาพยุโรปและเสริมสร้างผลจากการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องเหล่านี้

ในวันนี้และทุกๆวันตลอดทั้งปี สหภาพยุโรปจะดำเนินการปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและยืนยันที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ทุกๆคนที่ทำเช่นเดียวกัน

บทบรรณาธิการ:

ผู้เขียน