European Union External Action

הצהרה מאת הנציגה העליונה פדריקה מוגריני בשם האיחוד האירופי לרגל יום זכויות האדם, 10 בדצמבר 2016

Bruxelles, 09/12/2016 - 09:20, UNIQUE ID: 161209_11
Statements on behalf of the EU

ב-10 בדצמבר, יציינו האיחוד האירופי והמדינות החברות בו את יום זכויות האדם הבינלאומי. בשעה שאי-שוויון והפרות של זכויות אדם מערימים קשיים הולכים וגוברים ברחבי העולם, וסכסוכים נמשכים במדינות כמו סוריה, חשוב על אחת כמה וכמה שנכפיל את מאמצינו להגן על זכויות כל בני האדם. זוהי הסיבה לכך שאנחנו מצטרפים השנה לקריאה שמפנה ארגון האומות המאוחדות לאנשים לעמוד על זכויותיו של הזולת.

על כל אחד מאתנו מוטלת באופן אישי אחריות לעמוד על זכויות אלה. אנחנו יכולים לשאוב השראה ממגיני זכויות אדם, העומדים באומץ מול לחצים ואיומים גוברים במדינות רבות. האיחוד האירופי נחוש להגן עליהם ולקדם מרחב פעולה לחברה האזרחית. פקידים של האיחוד האירופי בכל הדרגים עושים זאת באמצעות פגישות עם מגיני זכויות אדם, מעקב אחר משפטיהם, ביקורם במעצר והשתדלות למענם מול ממשלות. ב-2016, סיפק האיחוד האירופי בנוסף תמיכה כספית באמצעות קרן החירום של ה-EIDHR ליותר מ-250 מגיני זכויות אדם ומשפחותיהם הנמצאים בסיכון בגלל עבודתם היומיומית.

בעוד שעשייה אישית היא חיונית, האיחוד האירופי בכללותו ימשיך למלא תפקיד מוביל בקידום סדר עולמי מבוסס-כללים, שבמרכזו כיבוד זכויות האדם. הנציג המיוחד של האיחוד האירופי לזכויות אדם, סטברוס למברינידיס, פועל במרץ להגברת חותמה בעולם של מדיניות האיחוד האירופי בתחום זכויות האדם. בינתיים, פועלות משלחות האיחוד האירופי ללא לאות כדי להגן על זכויות האדם במדינות המארחות אותן. האיחוד האירופי ממשיך להשמיע קול ברמה למען זכויות האדם בפורומים רב-צדדיים ומעניק את תמיכתו המלאה למערך זכויות האדם של האו"ם, המהווה אבן יסוד בהגנה על זכויות אדם אוניברסליות ומעקב אחר עמידה בכללים.

בשנה הקרובה, יעסוק האיחוד האירופי ביישום האסטרטגיה הגלובלית החדשה שנקבעה – והושקה ביוני 2016 – עבור מדיניות החוץ והביטחון שלו, שבמסגרתה התחייבנו לטפח כיבוד של זכויות אדם הן בתוך האיחוד האירופי והן מחוצה לו. בכלל זה, יש להבטיח רמת הגנה מרבית על זכויות האדם במקרה של מהגרים ופליטים במסגרת כל העשייה של האיחוד האירופי בתחום ההגירה והפיתוח. כמו כן נעסוק בהערכת ההתקדמות שהושגה במסגרת תכנית הפעולה השאפתנית שלנו בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה לשנים 2019-2015. בנוסף לכך, נחדש את מחויבותנו להילחם בעינויים ובהתעללות ולהגן על זכויותיהם של ילדים על ידי העמדת הקווים המנחים של האיחוד האירופי לבחינה מחודשת והמשך חיזוק השפעתן של המדיניויות שלנו בסוגיות אלה.

היום, ובכל יום השנה, יעמוד האיחוד האירופי על זכויות האדם בכל העולם ויבטיח את תמיכתו המלאה לכל אדם שיפעל כמותו. 

רובריקות:

נכתב על ידי