European Union External Action

Làm thế nào để nộp đơn xin một cuộc gọi thầu EEAS

28/02/2017 - 08:33
Overview

Bạn quan tâm tới một gói thầu? Hãy xem cách tham gia một kêu gọi thầu của EEAS

Các gói thầu có giá trị thấp và  trung bình

Nếu bạn quan tấm tới một trong những gói thầu có giá trị thấp và trung bình, ban có thể trình bày nguyện vọng của mình bằng cách gửi chi tiết liên lạc của bạn:

  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ thư tín
  • Người liên lạc
  • Địa chỉ e-mail

Tới địa chỉ e-mail cụ thể cho mỗi gói thầu. Xin ghi rõ tiêu đề hoặc chủ để của gói thầu mà bạn quan tâm trong mục "chủ đề" của e-mail của bạn.

Khi hạn trình bày nguyện vọng đã hết, bạn sẽ được đưa vào danh sác các tổ chức kinh tế để gửi thư mời dự thầu với các thông tin về cách gửi hồ sơ thầu.

Các gói  thầu có giá trị cao

Nếu bạn quan tâm tới một trong những gói thầu có giá trị cao, xin theo dõi Official Journal of the European Union (Tập san Chính thức của Liên minh châu Âu) nơi công bố thông báo thầu. Thông tin về cách nộp hồ sơ thầu sẽ được công bố trong thông báo thầu khi gói thầu được đưa ra.

Bạn sẽ tìm thấy ở đây một số thông tin về các loại hợp đồng dựa trên ước tính giá trị hợp đồng Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) bao gồm cả các Phái đoàn EU đều theo các điều khoản của Quy định Tài chính áp đụng đối ngân sách chung của EU, các Quy định về Áp dụng và các chỉ thị EU liên quan tới việc điều phối đối với các thủ tục về việc trao các hợp đồng công.

Các hợp đồng về mua sắm sản phẩm, dịch vụ và công trình trên 1.000 euro đều phải thông qua mời đấu thầu. Dựa trên giá trị ước tính của hợp đồng, các hợp đồng được phân thành các loại sau:

  • Các hợp đồng giá trị rất thấp: hợp đồng công trình, dịch vụ và vật tư trong khoảng từ 1.000 đến 15.000 euro;
  • Các hợp đồng giá trị thấp: hợp đồng công trình, dịch vụ và vật tư trong khoảng từ 15.000 đến 60.000 euro;
  • Các hợp đồng giá trị trung bình: hợp đồng công trình, dịch vụ và vật tư trên 60.000 euro cho tới thấp hơn 139.000 euro đối với dịch vụ và vật tư hoặc thấp hơn 5.350.000 euro đối với công trình;
  • Các hợp đồng giá trị cao: đối với các hợp đồng dịch vụ và vật tư từ 139.000 euro và hợp đồng công trình từ 5.350.000 euro.

Các kêu gọi đấu thầu giá trị thấp và trung bình dành cho các bên dự thầu cần được công bố từ trước trên các website của EEAS hoặc Phái đoàn EU tại mục Các bên dự thầu. Xin lưu ý rằng chỉ những hồ sơ thầu của các tổ chức kinh tế được trực tiếp mời dự thầu bởi EEAS hoặc Phái đoàn EU (những tổ chức nhận được thư mời dự thầu qua email, thư bưu chính hoặc chuyển phát nhanh) mới được xem xét.

Các kêu gọi đấu thầu giá trị cao cần được công bố trên Tạp chí Chính thức của Liên minh châu Âu. Thông tin về cách thức nộp hồ sơ đấu thầu sẽ được công bố trong thông báo về hợp đồng đấu thầu khi gói thầu được mở.

Bộ phận Biên tập: