European Union External Action

Европын Холбооны Төлөөлөгчийн Газрын хэвлэл, мэдээллийн баг

Press and Information

Phone number: 

(+976) 7511 5000