European Union External Action

UE oferă 36,4 milioane de euro pentru a combate pandemia Covid-19 și pentru a sprijini reforma Poliției în Republica Moldova

Brussels, 28/09/2021 - 16:28, UNIQUE ID: 210928_11
Press releases

Astăzi, Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 36,4 milioane de euro pentru a continua să sprijine lupta țării împotriva Covid-19 și reforma Poliției. Olivér Várhelyi, Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, a confirmat debursarea în timpul vizitei la Bruxelles a Primului Ministru Natalia Gavriliță și a Vicepremierului, Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu.
Olivér Várhelyi, Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, a declarat: „UE a oferit acest sprijin după ce Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru debursare, progresând în special cu privire la prioritățile-cheie de reforme în sectorul aplicării legii și în lupta împotriva COVID-19. Aceasta demonstrează angajamentul UE de a susține o Republică Moldova pentru reforme, așa cum a fost anunțat în Planul de Redresare Economică pentru Moldova, publicat la 2 iunie. Această asistență va sprijini Republica Moldova să consolideze reziliența sectorului său de sănătate, să susțină procesul de redresare economică și să continue lupta împotriva COVID-19 în sectorul aplicării legii.”

Debursările de astăzi fac parte din Pachetului de Redresare Economică al UE în valoare de până la 600 de milioane de euro pentru următorii trei ani, pentru a promova investițiile în Moldova și a sprijini redresarea generată de criza COVID-19 din țară, și constau din:

  • Sprijin pentru reforma Poliției în Republica Moldova (21,4 milioane de euro): Din 2016, acest program UE a sprijinit Poliția din Moldova în modernizarea și profesionalizarea structurilor sale. Când a izbucnit pandemia de COVID-19, lucrătorii din prima linie din sectorul de aplicare a legii au fost puși în pericol. În acest context, a fost mobilizat un grant în valoare de 21,4 milioane de euro în cadrul Programului de reformă a poliției pentru a combate COVID-19 în sectorul aplicării legii. Adițional, progresul reformei Poliției a continuat și încrederea publicului în această instituție a crescut: în octombrie 2020, rata persoanelor care își exprimă încrederea în Poliție a ajuns la 41%, în creștere față de 39,5% în 2019. De asemenea, ponderea femeilor în Poliție a continuat o tendință ascendentă, ajungând la 19,9% în 2020. Poliția din Moldova a înregistrat îmbunătățiri în domeniul drepturilor omului și a continuat desfășurarea activităților de Poliție comunitară. Ulterior, a continuat promovarea unei politici de zero toleranță față de corupție prin campanii de sensibilizare și instruire a angajaților Poliției.
  • Sprijin pentru atenuarea impactului socio-economic al pandemiei COVID-19 (15 milioane de euro): Acest program UE, inițiat ca răspuns la izbucnirea COVID-19, a întărit reziliența sistemului de sănătate din Moldova, precum și redresarea economică a 2 întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM). ÎMM-urilor le-au fost acordate împrumuturi cu dobânzi subvenționate, garanții financiare și granturi, inclusiv în zonele rurale, pentru a le ajuta să atenueze impactul economic negativ al pandemiei. Atunci când magazinele fizice au trebuit să se închidă, ÎMM-urile au fost sprijinite să treacă în format digital printr-un program dedicat. De asemenea, au fost puse în aplicare măsuri suplimentare, cum ar fi indemnizațiile de șomaj, scutirea de impozite, prelungirea perioadei programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, etc.

Toată asistența UE este supusă unor condiții stricte. Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situația politică și evaluează îndeplinirea condițiilor înaintea oricărei plăți de sprijin bugetar. Pe lângă progresele înregistrate în reformele-cheie, nu trebuie să existe niciun regres în protecția drepturilor fundamentale și a statului de drept în Moldova.


Plata de astăzi sub formă de sprijin bugetar face parte din sprijinul general acordat Moldovei de către Echipa Europa pentru a depăși pandemia și se bazează pe eforturile comune ale statele membre ale UE. În prima jumătate a acestui an, Moldova a fost prima țară din Europa care a primit donații de vaccinuri COVID-19 prin intermediul platformei COVAX și mecanismul UE de distribuire a vaccinurilor. Până în prezent, Moldova a primit mai mult de 1 milion de doze de vaccinuri (peste 500.000 prin intermediul platformei COVAX și mai mult de 500.000 prin mecanismul UE de partajare a vaccinurilor).


Context
Comisia Europeană a mobilizat rapid un pachet de măsuri COVID-19 special destinat Republicii Moldova, în valoare de peste 127 milioane de euro din bugetul UE în calitate de granturi. Acest pachet este valorificat pentru a oferi sprijin concret cetățenilor Republicii Moldova, ca parte a răspunsului general al inițiativei Echipa Europa. De exemplu, în ianuarie 2021 a fost lansat împreună cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) un program bilateral în valoare de 5 milioane de euro pentru a furniza echipamente suplimentare pentru sistemul de sănătate și pentru a sprijini distribuirea vaccinurilor. Adițional, în aprilie 2020 a fost adoptat un program de asistență macrofinanciară de urgență COVID-19, în valoare de 100 milioane de euro, în condiții extrem de favorabile. Prima tranșă de 50 milioane de euro a fost oferită în noiembrie 2020. A doua tranșă în valoare de 50 de milioane de euro urmează a fi debursată în octombrie 2021.
La 2 iunie 2021, Comisia Europeană a anunțat un Plan de Redresare Economică pentru Republica Moldova. Acesta reprezintă un efort fără precedent: Comisia va mobiliza până la 600 milioane de euro în următorii trei ani pentru a încuraja investițiile în Moldova și pentru a sprijini recuperarea din criza generată de COVID-19, în schimbul reformelor structurale. Programele de sprijin bugetar oferă finanțare sub formă de granturi țărilor partenere pentru a avansa în ceea ce privește prioritățile de reformă agreate.

Pentru mai multă informație:
Fișă informativă - Relațiile UE-Moldova
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Fișă informativă privind sprijinul bugetar

Secțiuni editoriale:

Autor