European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 7 of 7

Setki analiz, tysiące przypadków, codzienna praca z udziałem osób z ponad 14 krajów, zakres obejmujący ponad 20 państw i języków – podsumowanie osiągnięć EUvsDisinfo w zwalczaniu dezinformacji

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.

Dezinformacja jest wyzwaniem, które nieustannie ewoluuje, a jako zjawisko może być niezwykle szkodliwa dla procesów
demokratycznych i debat społecznych. Coraz bardziej niekorzystny wpływ dezinformacji na społeczeństwo w całej Unii
Europejskiej wymaga skoordynowanego, wspólnego i zrównoważonego podejścia do jej kompleksowego zwalczania.

Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini proponuje dziś, przy wsparciu ze strony Komisji, Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EIP). Jest to pozabudżetowy fundusz obejmujący okres najbliższych wieloletnich ram finansowych. Ma pomóc zapobiegać konfliktom, chronić pokój i wzmacniać międzynarodowe bezpieczeństwo na świecie – z pożytkiem dla naszych obywateli i partnerów.

W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska podejmuje kolejny krok w kierunku umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej.