European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 10

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Ón 1 Nollaig 2019 i leith tá Josep Borrell Fontelles, arb as an Spáinn é, i mbun ról Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán an Aontais. Tá freagracht air, mar phríomhthaidhleoir an Aontais, as beartas eachtrach, beartas slándála agus beartas cosanta an Aontais a mhúnlú agus a chur chun feidhme.

Seoladh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí go foirmiúil ar an 1 Eanáir 2011, tar éis do shíniú Chonradh Liosbóin in 2007 í a chruthú, agus do theacht i bhfeidhm an Chonartha chéanna go déanach in 2009 í a chur ar bun.

Oibríonn an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí i ndlúthchomhar le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais a bhfuil ról acu maidir le beartas eachtrach an Aontais a fhorbairt.

Tá ról lárnach ag an Aontas maidir le cúrsaí taidhleoireachta, cearta an duine a chur chun cinn, trádáil, forbairt agus cúnamh daonnúil, agus comhoibriú le heagraíochtaí iltaobhacha.

Is é SEGS seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Cuidíonn sé le ceannasaí gnóthaí eachtracha an Aontais – Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála – Comhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais a chur i gcrích.