European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

I dag træder Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og bliver et tredjeland. Vi beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade vores Union, men respekterer fuldt ud dette valg og er parat til at gå fremad.

Den Europæiske Unions diplomatiske repræsentation varetages fremover af en EU-delegation under min myndighed som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Josep Borrell Fontelles fra Spanien har siden den 1. december 2019 haft rollen som EU's højtstående repræsentant og næstformand. Som EU's ledende diplomat har han til opgave at udforme og gennemføre EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indledte formelt sine aktiviteter 1. januar 2011. Tjenesten oprettedes ved Lissabontraktaten, som blev undertegnet i 2007 og trådte i kraft i slutningen af 2009.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner og -organer, der er med til at udvikle EU's udenrigspolitik.

Den Europæiske Union spiller en vigtig rolle inden for diplomati, fremme af menneskerettigheder, handel, udvikling og humanitær bistand og samarbejde med multilaterale organisationer.

EU-Udenrigstjenesten er Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste. Den hjælper EU's udenrigschef – Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik – med at gennemføre EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Pages