European Union External Action

Posebni predstavniki EU

31/05/2021 - 15:56
Overview

Evropska unija ima posebne predstavnike v različnih državah in regijah sveta.

Posebni predstavniki EU (PPEU) promovirajo politike in interese EU v nemirnih regijah in državah ter imajo dejavno vlogo pri prizadevanjih za utrjevanje miru, stabilnosti in načela pravne države.

PPEU podpirajo delo visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) v zadevnih regijah. Pomembni so za razvoj močnejše in učinkovitejše skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP) ter za prizadevanja Unije, da bi postala učinkovitejši ter bolj koherenten in kompetenten akter na svetovnem prizorišču. Zagotavljajo, da je EU dejavno politično prisotna v ključnih državah in regijah, kjer delujejo kot glas in obraz EU in njenih politik.

PPEU so zadolženi za: Bosno in Hercegovino, Srednjo Azijo, Afriški rog, človekove pravice, Kosovo, bližnjevzhodni mirovni proces, Sahel, Južni Kavkaz in krizo v Gruziji.

Johann Sattler je 1. septembra 2019 prevzel položaj posebnega predstavnika EU v Bosni in Hercegovini. Njegov mandat temelji na naslednjih ciljih politike Unije v Bosni in Hercegovini: stalni napredek pri stabilizacijsko-pridružitvenem procesu za stabilno, trdno, mirno, večetnično in združeno BiH, ki bo mirno sodelovala s svojimi sosedi in nepovratno napredovala na poti k pridružitvi Uniji. Unija bo prav tako še naprej podpirala izvajanje Splošnega okvirnega sporazuma za mir v BiH.

Twitter račun: @josattler

Peter Burian je bil na položaj PPEU za Srednjo Azijo imenovan 15. aprila 2015. Njegovo imenovanje je odraz trajnega sodelovanja med EU in Srednjo Azijo ter zagotavlja, da je EU intenzivno vključena v razprave o bistvenih vprašanjih skupnega interesa, vključno s pravno državo, varnostjo, energijo, vodo, izobraževanjem in človekovimi pravicami.

Alexander Rondos je bil 1. januarja 2012 imenovan za posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog. Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije glede Afriškega roga, in sicer dejavno prispevati k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za doseganje trajnega miru, varnosti in razvoja v regiji. PPEU si poleg tega prizadeva okrepiti kakovost, intenzivnost in učinek raznovrstnih prizadevanj Unije na območju Afriškega roga.

Eamon Gilmore je posebni predstavnik EU za človekove pravice. Nadomestil je Stavrosa Lambrinidisa, ki je bil leta 2012 imenovan za prvega posebnega predstavnika EU za človekove pravice. Eamon Gilmore je funkcijo prevzel 1. marca 2019, prvi mandat pa traja dve leti.

Naloga posebnega predstavnika EU za človekove pravice je izboljševati učinkovitost in prepoznavnost politik EU na področju človekovih pravic. Posebni predstavnik ima širok in prožen mandat, zato se lahko prilagaja spreminjajočim se geopolitičnim razmeram. Posebni predstavnik tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje, ki ga pri delu v celoti podpira.

Kot nekdanji namestnik predsednika irske vlade in irski minister za zunanje zadeve je bil v imenu vlade odgovoren za izvajanje Velikonočnega sporazuma, vključno s temeljnimi določbami o človekovih pravicah. Od oktobra 2015 je bil posebni odposlanec visoke predstavnice za kolumbijski mirovni proces. Z njegovim delom in prispevkom k mirovnemu procesu so bile zelo zadovoljne vse strani.

Twitter račun: @EamonGilmore

Nataliya Apostolova je bila 4. avgusta 2016 imenovana za posebno predstavnico Evropske unije za Kosovo. Da bi dosegli cilje politike, je ena izmed nalog mandata zagotoviti svetovanje in podporo EU v političnem procesu ter okrepiti splošno politično usklajevanje Unije na Kosovu.

Susanna Terstal je od 18. septembra 2018 posebna predstavnica EU za bližnjevzhodni mirovni proces. Naloga posebne predstavnice je prispevati k ukrepom in pobudam, ki bodo omogočili končno rešitev izraelsko-palestinskega spora v skladu z dvodržavnim pristopom. Dejavno podpira mirovna pogajanja med vpletenimi stranmi in prispeva k njim.

Angel LOSADA je bil 1. novembra 2015 imenovan za PPEU za Sahel. Odgovoren je za prispevek EU k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za vzpostavitev trajnega miru, varnosti in razvoja v Sahelu. Poleg tega usklajuje celoviti pristop EU k regionalni krizi na podlagi strategije EU za varnost in razvoj Sahela.

Twitter račun: @AngelLosadaEU

Kontaktni podatki: +32 2 584 5428/2479

Elektronski naslov: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar je bil 13. novembra 2017 imenovan za PPEU za Južni Kavkaz in krizo v Gruziji. Njegov mandat temelji na ciljih politike Unije za Južni Kavkaz, pri čemer si v skladu z obstoječimi mehanizmi, vključno z OVSE in njeno skupino iz Minska, prizadeva za preprečevanje sporov v regiji, s spodbujanjem vrnitve beguncev in notranje razseljenih oseb ter drugimi ustreznimi sredstvi prispeva k mirnemu reševanju konfliktov, med drugim v Gruziji in Gorskem Karabahu, ter podpira uveljavljanje takšnih rešitev v skladu z načeli mednarodnega prava, z glavnimi zainteresiranimi akterji si prizadeva za konstruktivno sodelovanje v zvezi z regijo, za spodbujanje in podpiranje nadaljnjega sodelovanja med Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo ter, če je to ustrezno, njihovimi sosednjimi državami ter za povečanje uspešnosti in prepoznavnosti Unije v regiji.

Twitter račun: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author