European Union External Action

Reprezentanții speciali ai UE

31/05/2021 - 15:56
Overview

Uniunea Europeană are reprezentanți speciali în diferite țări și regiuni ale lumii.

Reprezentanții speciali ai UE (RSUE) promovează politicile și interesele UE în regiuni și țări afectate de tulburări și joacă un rol activ în eforturile de consolidare a păcii, stabilității și statului de drept.

Aceștia sprijină activitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) în regiunile în cauză. Ei joacă un rol important în elaborarea unei politici externe și de securitate comune (PESC) a UE mai ferme și mai eficace și în ceea ce privește eforturile Uniunii de a deveni un actor mai eficace, mai coerent și mai performant pe scena mondială. Reprezentanții speciali ai UE îi permit acesteia să aibă o prezență politică activă în țări și regiuni-cheie, acționând ca „vocea” și „chipul” UE și ale politicilor sale.

Există RSUE pentru următoarele țări, regiuni și domenii: Bosnia și Herțegovina, Asia Centrală, Cornul Africii, drepturile omului, Kosovo, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Sahel, precum și Caucazul de Sud și criza din Georgia.

Dl Johann Sattler a preluat funcția de reprezentant special al UE în Bosnia și Herțegovina la 1 septembrie 2019. Mandatul său se bazează pe următoarele obiective de politică ale Uniunii în Bosnia și Herțegovina: progresul continuu în ceea ce privește procesul de stabilizare și de asociere, pentru a transforma Bosnia și Herțegovina într-un stat stabil, viabil, pașnic, multietnic și unit, care cooperează pașnic cu vecinii și este angajat în mod ireversibil pe calea aderării la Uniune. Uniunea va continua, de asemenea, să sprijine punerea în aplicare a Acordului-cadru general pentru pace în Bosnia și Herțegovina.

Cont Twitter: @josattler

Dl Peter Buriana fost numit RSUE pentru Asia Centrală la 15 aprilie 2015. Numirea sa exprimă cooperarea continuă a UE cu Asia Centrală, asigurând o prezență puternică în cadrul dialogului pe care îl purtăm în ceea ce privește aspecte-cheie de interes reciproc, precum statul de drept, securitatea, energia, apa, educația și drepturile omului.

Dl Alexander Rondos a fost numit reprezentant special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii la 1 ianuarie 2012. Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele de politică ale Uniunii Europene în ceea ce privește Cornul Africii, care constau în contribuția activă la eforturile regionale și internaționale în vederea instaurării unei păci durabile, a securității și a dezvoltării în regiune. În plus, RSUE urmărește sporirea calității, intensității și impactului implicării pluridimensionale a UE în Cornul Africii.

Dl Eamon Gilmore este reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, înlocuindu-l pe dl Stavros Lambrinidis, primul reprezentant special al UE numit în 2012. Dl Gilmore și-a preluat atribuțiile la 1 martie 2019 și a fost numit inițial pentru doi ani.
Sarcinile reprezentantului special pentru drepturile omului constau în sporirea eficacității și vizibilității politicii UE în domeniul drepturilor omului. Reprezentantul special are un mandat amplu și flexibil, care îi oferă posibilitatea de a se adapta la evoluția circumstanțelor geopolitice. Reprezentantul special colaborează îndeaproape cu Serviciul European de Acțiune Externă, care îi oferă sprijin deplin în activitatea sa.

În calitate de fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Irlandei, dl Eamon Gilmore a fost responsabil la nivel guvernamental pentru punerea în aplicare a Acordului din Vinerea Mare, inclusiv a principalelor sale dispoziții privind drepturile omului. Începând din octombrie 2015, a fost trimisul special al Înaltului Reprezentant pentru procesul de pace din Columbia. Activitatea și contribuția sa în cadrul procesului de pace au fost foarte apreciate de toate părțile interesate.

Cont Twitter: @EamonGilmore

Dna Natalia Apostolova a fost numită reprezentantă specială a Uniunii Europene pentru Kosovo la 4 august 2016. În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul său include sarcina de a oferi consiliere și sprijin din partea UE în procesul politic și de a promova coordonarea politică globală a Uniunii în Kosovo.

Începând cu data de 18 septembrie 2018, dna Susanna Terstal este reprezentanta specială a UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. Sarcinile reprezentantei speciale sunt de a contribui la acțiuni și inițiative care să conducă la o soluționare definitivă a conflictului israeliano-palestinian, bazată pe soluția coexistenței a două state. Reprezentanta specială va sprijini în mod activ și va contribui la negocierile de pace dintre părți.

Dl Angel Losada a fost numit în calitatea de RSUE pentru Sahel la 1 noiembrie 2015. El coordonează contribuția UE la eforturile regionale și internaționale pentru o pace durabilă, securitate și dezvoltare în regiunea Sahel. De asemenea, el coordonează abordarea cuprinzătoare a UE în ceea ce privește criza regională, pe baza Strategiei UE pentru securitate și dezvoltare în Sahel.

Cont Twitter: @AngelLosadaEU

Informații de contact: +32 2 584 5428/2479

E-mail: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Dl Toivo Klaar a fost numit RSUE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia la 13 noiembrie 2017. Mandatul său se bazează pe obiectivele de politică ale Uniunii în Caucazul de Sud, în conformitate cu mecanismele existente, inclusiv OSCE și Grupul de la Minsk din cadrul acesteia, și anume: prevenirea conflictelor în regiune, contribuția la soluționarea pașnică a conflictelor în regiune, inclusiv criza din Georgia și conflictul din Nagorno-Karabah, prin promovarea returnării refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării și prin alte mijloace adecvate și sprijinirea punerii în practică a unei astfel de soluționări în conformitate cu principiile dreptului internațional; conlucrarea în mod constructiv cu principalii actori interesați în ceea ce privește regiunea; încurajarea și sprijinirea cooperării sporite dintre Armenia, Azerbaidjan și Georgia și, după caz, țările învecinate acestora și sporirea eficacității și a vizibilității Uniunii în regiune.

Cont Twitter: @ToivoKlaar

Secțiuni editoriale:

Autor