European Union External Action

EU:n erityisedustajat

31/05/2021 - 15:56
Overview

EU:lla on erityisedustajia maailman eri maissa ja alueilla.

Erityisedustajat edistävät EU:n politiikkoja ja etuja epävakailla alueilla ja maissa ja toimivat aktiivisesti rauhan, vakauden ja oikeusvaltion vakiinnuttamiseksi.

Erityisedustajat tukevat EU:n ulkoasiainedustajan työtä näillä alueilla. Heillä on tärkeä rooli EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) vahvistamisessa ja tehostamisessa ja EU:n pyrkimyksissä kohti tehokkaampaa, johdonmukaisempaa ja kyvykkäämpää toimijuutta maailmalla. Heidän kauttaan EU on aktiivisesti poliittisesti läsnä keskeisissä maissa ja alueilla. He antavat EU:lle ja sen politiikoille kasvot ja äänen.

Erityisedustajat kattavat seuraavat alueet: Bosnia ja Hertsegovina, Keski-Aasia, Afrikan sarvi, ihmisoikeudet, Kosovo, Lähi-idän rauhanprosessi, Sahel sekä Etelä-Kaukasia ja Georgian kriisi.

Johann Sattler aloitti EU:n erityisedustajan tehtävässä Bosnia ja Hertsegovinassa 1. syyskuuta 2019. Hänen toimeksiantonsa perustuu seuraaviin EU:n politiikan tavoitteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa: jatkuva edistyminen vakautus- ja assosiaatioprosessissa pyrittäessä luomaan vakaa, elinvoimainen, rauhallinen, monikansainen ja yhtenäinen Bosnia ja Hertsegovina, joka toimii rauhanomaisessa yhteistyössä naapureidensa kanssa ja etenee vakaasti kohti EU-jäsenyyttä. EU tukee edelleen myös Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen täytäntöönpanoa.

Twitter-tili: @josattler

Peter Burian nimitettiin EU:n erityisedustajaksi Keski-Aasiaan 15. huhtikuuta 2015. Hänen nimityksensä on merkki EU:n jatkuvasta yhteistyöstä Keski-Aasian kanssa, ja sillä varmistetaan vahva osallistuminen keskeisiin kummankin osapuolen etua koskeviin kysymyksiin, joihin kuuluvat muun muassa oikeusvaltioperiaate, turvallisuus, energia, vesi, koulutus ja ihmisoikeudet.

Alexander Rondos nimitettiin EU:n erityisedustajaksi Afrikan sarven alueelle 1. tammikuuta 2012. Erityisedustajan toimeksianto perustuu Afrikan sarven aluetta koskevan EU-politiikan tavoitteisiin: edistää aktiivisesti alueellisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä kestävän rauhan, turvallisuuden ja kehityksen saavuttamiseksi alueella. Lisäksi erityisedustajan on pyrittävä parantamaan   Afrikan sarven aluetta koskevan EU:n monitahoisen sitoumuksen laatua, intensiteettiä ja vaikutusta.

Eamon Gilmore on EU:n ihmisoikeuksista vastaava erityisedustaja ja seuraa tehtävässään Stavros Lambridinisia, ensimmäistä ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa, joka nimitettiin tehtävään vuonna 2012. Eamon Gilmore aloitti tehtävässään 1. maaliskuuta 2019. Hänen toimikautensa on alustavasti kaksi vuotta.

Ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan tehtävänä on lisätä EU:n ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Erityisedustajalla on laaja ja joustava toimeksianto, mikä antaa mahdollisuuden mukautua geopoliittisten olosuhteiden muutoksiin. Erityisedustaja tekee tiiviistä yhteistyötä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, joka antaa hänen työlleen täyden tukensa.

Irlannin varapääministerinä ja ulkoministerinä toimiessaan Eamon Gilmore oli vastuussa Belfastin sopimuksen ja sen keskeisten ihmisoikeusmääräysten toteuttamisesta. Lokakuusta 2015 alkaen hän on toiminut EU:n ulkoasiainedustajan erikoislähettiläänä Kolumbian rauhanprosessissa. Kaikki osapuolet arvostivat suuresti hänen työtään ja panostaan rauhanprosessissa.

Twitter-tili: @EamonGilmore

Nataliya Apostolova nimitettiin EU:n erityisedustajaksi Kosovoon 4. elokuuta 2016. Politiikan tavoitteiden toteuttamiseksi toimeksiantoon kuuluu neuvojen ja tuen tarjoaminen poliittiselle prosessille EU:n puolesta ja unionin poliittisen koordinaation edistäminen yleisellä tasolla Kosovossa.

Susanna Terstal on toiminut 18. syyskuuta 2018 lähtien EU:n erityisedustajana Lähi-idän rauhanprosessissa. Erityisedustajan tehtävänä on edistää toimia ja aloitteita, joilla pyritään Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaisemiseen lopullisesti kahden valtion ratkaisun pohjalta. Hän tukee ja edistää aktiivisesti osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja.

Angel Losada nimitettiin erityisedustajaksi Saheliin 1. marraskuuta 2015. Hän johtaa EU:n osallistumista alueellisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin pysyvän rauhan, turvallisuuden ja kehityksen saavuttamiseksi Sahelissa. Hän myös koordinoi EU:n kokonaisvaltaista toimintamallia alueellisessa kriisissä Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategian pohjalta.

Twitter-tili: @AngelLosadaEU

Yhteystiedot: +32 2 584 5428/2479

Sähköpostiosoite:angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar nimitettiin EU:n erityisedustajaksi Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten 13. marraskuuta 2017. Hänen toimeksiantonsa perustuu Etelä-Kaukasiaa koskeviin EU:n poliittisiin tavoitteisiin, jotka noudattavat olemassa olevia mekanismeja, mukaan lukien Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) sekä sen asettama Minskin ryhmä. Toimeksiantoon kuuluu konfliktien estäminen alueella, osallistuminen alueen konfliktien, muun muassa Georgian kriisin ja Vuoristo-Karabahin konfliktin, rauhanomaiseen ratkaisuun edistämällä pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta ja muilla asianmukaisilla keinoilla, sekä tällaisen ratkaisun täytäntöönpanon tukeminen kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti; rakentavien suhteiden ylläpitäminen alueen keskeisiin toimijoihin; Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian sekä tarvittaessa niiden naapurimaiden välisen läheisemmän yhteistyön rohkaiseminen ja tukeminen; sekä EU:n tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen alueella.

Twitter-tili: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author