European Union External Action

EU's særlige repræsentanter

31/05/2021 - 15:56
Overview

Den Europæiske Union har særlige repræsentanter i forskellige lande og regioner i verden.

EU's særlige repræsentanter fremmer EU's politik og interesser i urolige områder og lande og spiller en aktiv rolle i indsatsen for at konsolidere fred, stabilitet og retsstatsprincippet.

EU's særlige repræsentanter støtter det arbejde, som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) udfører i de berørte regioner. De spiller en vigtig rolle i udviklingen af en stærkere og mere effektiv EU-udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og i Unionens bestræbelser på at blive en mere effektiv, mere sammenhængende og mere handlekraftig aktør på den internationale scene. De giver EU en aktiv politisk tilstedeværelse i vigtige lande og regioner, der fungerer som en "stemme" og "ansigt" for EU og dets politikker.

EU's særlige repræsentanter dækker følgende: Bosnien-Hercegovina, Centralasien, Afrikas Horn, menneskerettigheder, Kosovo, fredsprocessen i Mellemøsten, Sahel og Sydkaukasus og krisen i Georgien.

Johann Sattler tiltrådte 1. september 2019 som EU's særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina. Hans mandat er baseret på EU's følgende politikmål i Bosnien-Hercegovina: fortsatte fremskridt i stabiliserings- og associeringsprocessen med det formål at skabe et stabilt, levedygtigt, fredeligt, multietnisk og forenet BiH, der samarbejder fredeligt med sine naboer, og som uigenkaldeligt er på rette kurs mod EU-medlemskab. Unionen vil også fortsætte med at støtte gennemførelsen af den generelle rammeaftale for fred i BiH.

Twitterkonto: @josattler

Peter Burian blev udnævnt til EUSR for Centralasien 15. april 2015. Hans udnævnelse viser EU's fortsatte samarbejde med Centralasien, sikrer en stærk tilstedeværelse i vores dialog om centrale spørgsmål af fælles interesse, herunder retsstatsprincippet, sikkerhed, energi, vand, uddannelse og menneskerettigheder.

Alexander Rondos blev 1. januar 2012 udnævnt til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn. EUSR's mandat bygger på Den Europæiske Unions politikmål for Afrikas Horn om aktivt at bidrage til de regionale og internationale bestræbelser på at opnå varig fred, sikkerhed og udvikling i regionen. Endvidere skal EUSR forsøge at forbedre kvaliteten, intensiteten og virkningen af EU's alsidige engagement i Afrikas Horn.

Eamon Gilmore er EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder og erstatter Stavros Lambrinidis, den første særlige repræsentant for EU, der blev udnævnt i 2012. Eamon Gilmore tiltrådte 1. marts 2019 og er i første omgang blevet udnævnt for to år.

Opgaverne for den særlige repræsentant for menneskerettigheder er at øge effektiviteten og synligheden af EU's menneskerettighedspolitik. Den særlige repræsentant har et bredt, fleksibelt mandat, der giver mulighed for at tilpasse sig til skiftende geopolitiske forhold. Den særlige repræsentant skal arbejde tæt sammen med EU-Udenrigstjenesten, der vil yde fuld støtte til hans arbejde.

Som tidligere vicepremierminister og udenrigsminister i Irland var Eamon Gilmore regeringens ansvarlige for gennemførelsen af Langfredagsaftalen, herunder dens centrale mennneskerettighedsbestemmelser. Siden oktober 2015 har han været den højtstående repræsentants særlige udsending til fredsprocessen i Columbia. Hans arbejde og bidrag til fredsprocessen blev stærkt værdsat fra alle sider.

Twitterkonto: @EamonGilmore

Nataliya Apostolova blev udnævnt til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Kosovo 4. august 2016. Mandatet går bl.a. ud på at tilbyde EU's rådgivning og støtte i den politiske proces og fremme Unionens overordnede politiske koordinering i Kosovo, så de politiske mål kan nås.

Susanna Terstal har siden 18. september 2018 været EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten. Den særlige repræsentant har til opgave at bidrage til aktioner og initiativer, der fører til en endelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt baseret på en tostatsløsning. Hun vil aktivt støtte og bidrage til fredsforhandlingerne mellem parterne.

Angel LOSADA blev udnævnt til EUSR for Sahel 1. november 2015. Han vil lede EU's bidrag til regionale og internationale bestræbelser på at skabe varig fred, sikkerhed og udvikling i Sahel. Han vil også koordinere EU's samlede tilgang til den regionale krise på grundlag af EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel.

Twitterkonto: @AngelLosadaEU

Kontaktoplysninger: +32 2 584 5428/2479

E-mailadresse: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar blev udnævnt til EUSR for Sydkaukasus og krisen i Georgien 13. november 2017. Hans mandat er baseret på Unionens politiske mål for Sydkaukasus i overensstemmelse med de eksisterende mekanismer, bl.a. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og dens Minskgruppe, hindring af konflikter i regionen og bidrag til en fredelig konfliktløsning i regionen, bl.a. af krisen i Georgien og Nagorno-Karabakh-konflikten, ved fremme af flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden og på anden passende vis, og støtte til gennemførelsen af en sådan løsning i overensstemmelse med de etablerede principper i folkeretten, konstruktive drøftelser med de vigtigste aktører om regionen tilskyndelse og støtte til yderligere samarbejde mellem Armenien, Aserbajdsjan og Georgien og i givet fald deres nabolande, samt forbedring af Unionens effektivitet og synlighed i regionen.

Twitterkonto: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author