European Union External Action

2017–2020թթ. ընթացքում ԵՄ կողմից Հայաստանին տրամադրված օժանդակության վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

Երևան, 16/06/2021 - 12:58, UNIQUE ID: 210616_12
Factsheets

ԵՄ համագործակցությունը Հայաստանի հետ. 2017–2020թթ. ընթացքում ԵՄ կողմից Հայաստանին տրամադրված օժանդակության վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

 

 

 

 

 

Languages:
Խմբագրական բաժիններ: