European Union External Action

Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE

19/09/2018 - 12:00
Documente

COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII