European Union External Action

SSP za svakoga

11/10/2016 - 10:45
Новости

Šta je potrebno da znate o Sporazumu o Stabilizaciji i Pridruživanju između EU i Kosova

U aprilu 2016. na snagu je stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije (EU) i Kosova. To je naš prvi ugovorni odnos i važan korak za Kosovo na putu ka EU. Ovo je veliko postignuće za Kosovo.

Sporazum nije samo politički dokument visokog nivoa namenjen institucijama i političarima. Ovim sporazumom je dogovoren proces za podršku istinskim reformama koje će uticati na mogućnosti i živote građana.

Kako se SPP bude postepeno primenjivao, što će zahtevati stalnu posvećenost i napore od strane kosovskih političara i javnih institucija, trebalo bi da uslede i promene u kvalitetu života. Na primer, to podrazumeva jačanje pravosudnog sistema, poboljšanje poštovanja i zaštite ljudskih prava, jačanje demokratskih institucija, veći i garantovani pristup evropskim tržištima, poboljšanja u kvalitetu i standardu proizvoda sa Kosova kako bi bili privlačniji potrošačima širom tržišta EU, kao i podršku napretku u pravcu tržišne ekonomije.

Da bi ovaj odnos u potpunosti iskorišćen, svaki građanin Kosova može da doprinese na sopstveni način – kao građani koji drže političare odgovornim za ono šta su dogovorili u okviru SSP, i kao privrednici koji imaju koristi od mogućnosti koje nudi SSP.

Nadamo se da će Vam ova publikacija objasniti kako će se odnos Kosova sa EU produbiti zahvaljujući SSP kako biste mogli aktivno da radite ili čak bolje razumete proces kojim se Kosovo približava EU.

Languages:
Tags:
Редакционные разделы :

Автор