European Union External Action

 

Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh-CELAC 2015

10/03/2015 - 00:00
News stories

 

Le cruinnithe mullaigh an Aontais Eorpaigh-CELAC, tagann ceannairí Eorpacha, Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib le chéile chun an caidreamh idir an dá réigiún a neartú.

Is iad na cruinnithe mullaigh sin na príomh-fhóraim d'idirphlé agus do chomhar idir an Eoraip agus stáit Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib. Tionólfar an dara cruinniú mullaigh de chuid an Aontais Eorpaigh-CELAC / an t-ochtú cruinniú mullaigh de chuid an Aontais Eorpaigh-MLC sa Bhruiséil an 10-11 Meitheamh 2015 faoin téama: "Ár dtodhchaí chomhchoiteann á múnlú: ag obair chun sochaithe rathúla, comhtháite agus inbhuanaithe a bhaint amach ar mhaithe lenár saoránaigh". Beidh Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, ina chathaoirleach ar an gcruinniú mullaigh, agus táthar ag ceapadh go mbeidh 61 cheannaire stáit nó rialtais i láthair.

Beidh na díospóireachtaí le linn an chruinnithe mullaigh dírithe ar shaincheisteanna dé-réigiúnacha agus domhanda.

Tabharfar deis ag an ócáid chun béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann lecomhar idir an tAontas agus CELAC i saol casta, tob-athraitheach an lae inniu.

Read more: